Torbjörn Bengtsson och Olof Nordlander adjungerade ledamöter i styrelsen

Styrelsen för Qbrick AB (publ) har beslutat att adjungera Torbjörn Bengtsson och Olof Nordlander till styrelseledamöter fram till bolagsstämman 28 april, 2023.

Torbjörn Bengtsson är största enskilda aktieägare i Qbrick med cirka 12% och har mångårig erfarenhet som framgångsrik internationell företagare och entreprenör. Genom sitt family office Bevaclean AB investerar Torbjörn i en mängd bolag med olika typer av affärsverksamheter, däribland SaaS-bolag, teknikbolag, medtech-bolag, byggbolag, fastighetsbolag samt bolag som nyutvecklar fastighetsbestånd internationellt. Torbjörn har i sina egna verksamheter byggt mycket framgångsrika företagsgrupper och har personlig erfarenhet av en rad internationella förvärv med efterföljande lyckade integrationer av organisationerna. Torbjörn är baserad i Ängelholm.

Olof Nordlander har drygt 30 år som framgångsrik entreprenör inom vitt skilda branscher, till exempel inom Internet of Things-bolag, service-bolag och SaaS-bolag. Olof är medgrundare till bolagsgruppen Ucast Sweden AB, vilken förvärvades av Qbrick 2019, och har därigenom ett innehav i Qbrick vilket placerar honom som 16:e största aktieägare. Olof har lång erfarenhet från styrelsearbete i en mängd bolag, i såväl privat som noterad miljö. Olof är baserad i Stockholm.

Som adjungerade ledamöter i styrelsen för Qbrick kommer Torbjörn Bengtsson och Olof Nordlander att delta på styrelsemöten och i styrelsens arbete, men saknar rösträtt.

Qbricks styrelseordförande Casper Bjørner kommenterar:
"Genom Torbjörns och Olofs adjungering tillförs styrelsen i Qbrick ytterst gedigen kompetens inom M&A, finansiering och entreprenörskap, vilket kommer vara till nytta för styrelsearbetet i Qbrick under denna period. Det är därför vi med glädje hälsar dessa storägare i Qbrick välkommna som adjungerade ledamöter till styrelsen och uppskattar deras engagemang och fortsatta förtroende för Qbrick på den spännande tillväxtresa vi är på."

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco