Ritualen, ett dotterbolag till Qbrick, tecknar avtal om speltrailer till brittiska CG Hero

Ritualen, ett helägt dotterbolag till Qbrick, har tecknat ett avtal om att ta fram en animerad trailer till ett kommande mobilspel för den brittiska spelstudion CG Hero. Avtalet befäster Ritualens position som en ledande producent av speltrailers.

CG Hero är ett företag som tillhandahåller samproduktion med spelstudios och jobbar med att ta fram karaktärer eller andra komponenter till spelindustrin. Ritualens del av uppdraget är att ta fram idé tillsammans med slutkund samt att rigga och animera karaktärerna som CG Hero tillhandahåller. Projektet är uppdelat i delleveranser där varje del avropas och faktureras separat. Indikerad budgetram för det totala projektet ligger på +1 Mkr, men är inte bindande. Uppdraget avses att slutföras under hösten 2023.

Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommenterar:
”Ritualens starka ställning som en ledande producent av speltrailers cementeras ytterligare när Petter Edelswärd och hans team vinner prestigefulla internationella uppdrag som detta för CG Hero. Jag ser fram emot att se Ritualen fortsätta leverera filmproduktioner i absolut världsklass som en integrerad del av Qbrickkoncernen.”

Den initiala affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com