Qbricks presentation från Stora Aktiedagen Stockholm finns nu tillgänglig

Qbrick AB (publ) medverkade på scen på Stora Aktiedagen Stockholm, som arrangerades av Aktiespararna den 1 december 2021. Presentationen som hölls av vd Fredrik Fagerlund finns nu tillgänglig online.

Presentationen finns tillgänglig på både Qbricks hemsida och på Aktiespararnas YouTube-kanal: https://youtu.be/oMa9fR6EioQ.

Qbricks presentation introducerade bolagets SaaS-baserade affärsmodell samt Qbricks erbjudande av videotjänster.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
”Det var verkligen givande att få möta Aktiespararnas medlemmar face-to-face för första gången som noterat bolag. Vi har fått positiv feedback på presentationen som beskriver den ökade användningen av interaktiv video och hur vi ser på utvecklingen för SaaS-baserade videolösningar framgent.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor 
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se