Qbrick vinner upphandling i Malmö Stad

Qbrick AB (publ) har fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. Tilldelningsbeslutet gäller bolagets interaktiva videoplattform samt relaterad videoproduktion. Malmö Stad avser använda plattformen för webbsändning av möten. Det föreslagna avtalet gäller initialt 4 år med ett uppskattat ordervärde om 7,9 MSEK och avtalet kan sedan förlängas i upp till max 12 år.

Malmö Stad har genomfört en offentlig upphandling för tjänster kopplade till webbsändning av kommunfullmäktigemöten. Qbrick har idag fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i den offentliga upphandlingen, ett beslut som kan överklagas i upp till 10 dagar.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:

”Det är verkligen glädjande att Qbrick fått detta preliminära tilldelningsbeslut i Malmö Stads upphandling. Det är ett betydande ordervärde och visar att Qbrick kan leverera en videotjänst som lever upp till en hög tillgänglighetsstandard samt EU:s regelverk för hantering av personlig data. Trenden är tydlig, allt fler organisationer och företag väljer att använda video för att kommunicera både internt och externt, och Qbrick är välpositionerade för att leverera video som lever upp till offentliga verksamheters krav på säkerhet och tillgänglighet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor 
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]

[MAR-etikett läggs in automatiskt i utskicket]