Qbrick vinner upphandling för Valtori som levererar tjänster åt finska statsförvaltningen

Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy vunnit en upphandling från Valtori, finska statens center för informations- och kommunikationsteknik. Avtalet avser användandet av bolagets videoplattform inom Valtori i 4 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Affären stärker bolagets position på den finska marknaden samt gentemot offentlig sektor i landet.

Valtori är ett ämbetsverk inom finansministeriets administration i Finland. Valtori levererar branschoberoende informations- och kommunikationstekniska tjänster, som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav, gentemot den finska statsförvaltningen. Den leverans som sker inom ramarna för Valtoris uppdrag består delvis av egna tjänster och delvis av tjänster som upphandlas av externa leverantörer.

Valtoris kundkrets är alla ämbetsverk och institutioner inom statsförvaltningen inklusive statens affärsverk, andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen, offentligrättsliga institutioner, riksdagen och fonder utanför statsbudgeten samt företag och organisationer som sköter en offentlig administrations- eller serviceuppgift. Totalt används Valtoris tjänster av tiotusentals personer.

Anledning till att Qbrick vann upphandlingen har uppgetts vara att Qbrick har den mest heltäckande plattformen med webbläsarbaserad videoinspelning och redigering samt integrerade publicerings- och distributionsfunktioner. Finska staten ställer också höga krav tillgänglighet och användarvänlighet. Dessutom behöver användaruppgifterna som lagras i tjänsten följa alla datasäkerhetsregelverk inom EU/EES-området. Slutligen var det naturligtvis viktigt för Valtori att Qbrick kan tillhandahålla support samt användar- och tittargränssnitt på finska.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Vi är redan en ledande videoleverantör inom hälso- och sjukvården i Finland och att vi nu vunnit en upphandling för Valtori ger oss en unik ställning som videoleverantör till offentlig verksamhet i landet. Vi ser en stor potential att fortsätta växa vår position som leverantör till offentlig verksamhet med flera myndigheter och regeringar i både Finland och i de andra nordiska länderna på kundlistan.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco