Qbrick vinner upphandling för Norges regering

Qbrick AB (publ) har vunnit en upphandling för den norska regeringen som avser en videolösning för både livesändningar och inspelningar. Avtalet gäller en period på upp till fyra år och väntas formellt tecknas under vecka fem. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, stärker bolagets ställning inom offentlig verksamhet med högt ställda krav på leverans- och datasäkerhet.

Upphandlingen har skett på uppdrag av regeringens försäkrings- och serviceorganisation DSS som är huvudleverantör av försäkringar, lokaler, HR och digitala tjänster till den norska regeringen och dess olika departement. DSS avser använda Qbricks videoplattform för att tillgängliggöra offentlig information, exempelvis presskonferenser, både i form av livesändningar och inspelad video. Plattformen tillhandahåller sex livekanaler med möjlighet till tillägg av ytterligare kanaler.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
”Fokus för DSS i upphandlingen var pris, säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet. Att vi vunnit denna upphandling med ytterligare en regering i Norden, utöver den svenska och den finska, är förstås något vi är väldigt stolta över. Det är ytterligare ett bevis på att våra tjänster står sig mycket väl i konkurrensen med andra leverantörer internationellt. Vi ser fram emot att arbeta med DSS för att säkerställa och utveckla deras videokommunikation framgent.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]