Qbrick vinner upphandling för ännu ett välfärdsområde i Finland

Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett avtal med den regionala finska sjuk- och hälsovården i Södra Österbottens välfärdsområde (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue). Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform i 12 månader med möjlighet till förlängning. Affären stärker bolagets position på den finska marknaden samt gentemot offentlig sektor i landet.

Sjuk- och hälsovården i Finland är uppdelad i 21 nya så kallade ”välfärdsområden.” Qbrick har tidigare tecknat avtal med tre av dessa välfärdsområden. I och med det nya avtalet med Södra Österbottens välfärdsområde har Qbrick nu totalt sett tecknat avtal med fyra välfärdsområden i Finland.

Avtalen innebär bland annat att Qbrick gör det möjligt för välfärdsområdena att förse medborgare med en tillgänglighetsanpassad videospelare. Med tillgång till Qbricks molnbaserad videoplattform kan personalen på välfärdsområdena på ett enkelt sätt skapa och tillhandahålla förinspelat videomaterial.

Syftet är att öka tillgänglighetsnivån av sitt videoinnehåll i enighet med gällande riktlinjer. Detta gynnar även personer som inte har finska som modersmål samt personer med funktionsvariationer som till exempel nedsatt hörsel vilka kan ta del av materialet genom automatisk undertextning.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”I och med detta avtal med Södra Österbottens välfärdsområde så håller vi snabbt på att bli en ledande videoleverantör inom sjuk- och hälsovården i Finland. Det finns en stor potential för oss att fortsätta växa vår redan starka position inom offentliga verksamhet med myndigheter och regeringar i flera olika länder på kundlistan som är relativt okänsliga för konjunktursvängningar.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco