Qbrick vinner offentlig upphandling för Norges riksdag

Qbrick AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag i Norge Qbrick AS erhållit tilldelningsbeslut i en offentlig upphandling för Norges riksdag, Stortinget. Upphandlingen omfattar Qbricks SaaS-tjänst för videoplattform vilket gör det möjligt att filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video, förinspelade videoklipp samt interaktiv video. Ordervärdet uppgår till minst 8 MNOK (cirka 7,8 MSEK) över hela avtalsperioden på totalt sex år. Avtalet löper initialt på två år med möjlighet till förläggning i ytterligare fyra år, ett år i taget. Tidsfristen för möjlighet till överklagan av tilldelningsbeslutet har vid offentliggörande av detta pressmeddelande passerats.

Norges riksdag, Stortinget är sedan 2012 kund till Qbrick och nyttjar bolagets tjänster för bland annat sändningar av presskonferenser och debatter. Det nya avtalet inkluderar mer funktionalitet så som utökad kapacitet att livesända, videoarkiv för www.stortinget.no, mediabank, videoredigeringsapplikation samt automatisk textning av video. All video kommer att levereras med en förbättrad tittarkvalitet samt göras tillgänglig genom Qbricks marknadsledande tillgänglighetsanpassade videospelare.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
 
”Att gå vinnande ur en offentlig upphandling för Norges riksdag är det ultimata beviset på att Qbricks videoplattformslösning håller högsta klass, både när det gäller leverenskvalitet och säkerhet. Att frågan om datasäkerhet nu har högsta strategiska prioritet för offentliga verksamheter talar till Qbricks fördel i framtida upphandlingar både i Sverige och övriga Norden. Avslutningsvis ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med Stortinget.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com
 
Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se