Qbrick utser Wildeco till ny mentor på NGM Nordic SME

Qbrick AB (publ) har ingått avtal med Wildeco Ekonomisk Information AB att agera som bolagets mentor enligt regelverket på NGM Nordic SME. Qbrick har samtidigt avslutat det tidigare mentorsamarbetet med G&W Fondkommission AB.

 
Wildeco inträder omgående i rollen som mentor för bolaget och nås på info@wildeco.se eller 08-545 271 00.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
Wildeco | 08- 545 271 00 | info@wildeco.se