Qbrick tilldelningsbeslut i Malmö Stad överklagas

Qbrick AB (publ) har tidigare kommunicerat att bolaget fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling av Malmö Stad. Detta tilldelningsbeslut har nu överklagats och Malmö Stad väntas meddela sitt slutgiltiga beslut i frågan inom tre veckor. Qbrick bedömer risken som låg för att överklagan bifalls.

Malmö Stads genomförda upphandling gäller tjänster kopplade till webbsändning av kommunfullmäktigemöten samt andra kringtjänster. Det föreslagna avtalet gäller initialt 4 år med ett uppskattat ordervärde om 7,9 MSEK och avtalet kan sedan förlängas i upp till max 12 år. Vid offentliga upphandlingar finns det en lagstadgad rätt att överklaga tilldelningsbeslut och överklaganden är vanligt förekommande. Baserat på grunderna för denna överklagan bedömer Qbrick risken som låg för att överklagan bifalls.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se