Qbrick tecknar två nya avtal i Finland

Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat avtal med den regionala finska sjuk- och hälsovården i välfärdsområdena Satakunta samt Vantaa-Kerava. Avtalen avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, stärker bolagets position på den finska marknaden samt gentemot offentlig sektor.

Sjuk- och hälsovården i Finland har nyligen genomgått en landskapsreform som innebär att landet delas upp i 21 nya så kallade ”välfärdsområden.” Qbrick har nu tecknad avtal med två av dessa välfärdsområden. Genom att samarbeta med Qbrick avser välfärdsområdena Satakunta samt Vantaa-Kerava öka tillgänglighetsnivån av sitt videoinnehåll i enighet med gällande riktlinjer.

Det ska ske genom att bland annat förse medborgare med en tillgänglighetsanpassad videospelare inklusive automatisk undertextning. Med tillgång till Qbricks molnbaserad videoplattform kan personalen på välfärdsområdena på ett enkelt och lyhört sätt tillhandahålla både livestreaming av videoinnehåll samt förinspelat material med undertextning på sina respektive hemsidor.

Genom att samarbeta med Qbrick avser Satakunta samt Vantaa-Kerava att göra innehållet mer modernt, överskådligt och användarvänligt även för personer med funktionsvariationer som till exempel nedsatt hörsel.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Det är glädjande att två av de nya välfärdsområdena i Finland insett styrkan och fördelarna med att kommunicera med hjälp av video för att medborgarna lättare ska kunna tillgodose sig informationen som presenteras på deras hemsidor. Att de valt just Qbricks lösning för att tillgodose sina deras högt ställda behov ser vi som ännu ett styrkebesked på att våra tjänster håller högsta internationella klass. Vi är mycket stolta över att nu leverera videolösningar till regeringar och statliga myndigheter samt offentlig verksamhet i Sverige, Norge, Danmark så väl som i Finland.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se