Qbrick tecknar nytt avtal inom offentlig sektor i Finland

Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett nytt avtal med den regionala sjuk- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde, som på finska heter Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue. Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material och gäller initialt 12 månader. Affären stärker bolagets position på den finska marknaden samt gentemot offentlig sektor i landet.

Sjuk- och hälsovården i Finland har nyligen genomgått en landskapsreform som innebär att landet delas upp i 21 så kallade välfärdsområden. Qbrick har tidigare tecknat avtal med två av dessa välfärdsområden, Satakunta samt Vantaa-Kerava. I och med det nya avtalet med välfärdsområdet Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue har Qbrick totalt sett nu tecknat avtal med tre välfärdsområden i Finland.

Avtalen innebär bland annat att Qbrick gör det möjligt för välfärdsområdena att förse medborgare med en tillgänglighetsanpassad videospelare. Med tillgång till Qbricks molnbaserad videoplattform kan personalen på välfärdsområdena på ett enkelt sätt tillhandahålla både livestreaming av videoinnehåll samt förinspelat material.

Syftet är att öka tillgänglighetsnivån av sitt videoinnehåll i enighet med gällande riktlinjer. Detta gynnar personer som inte har finska som modersmål men även personer med funktionsvariationer som till exempel nedsatt hörsel vilka därmed kan ta del av materialet genom automatisk undertextning.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Det är glädjande att ännu ett av de nya välfärdsområdena i Finland har insett styrkan och fördelarna med att kommunicera med hjälp av video. I dessa tider är det en styrka att Qbrick har en diversifierad kundbas som inkluderar offentliga verksamheter och myndigheter i olika länder, eftersom dessa är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. Vi ser fram emot att fortsätta stärka vår position i landet och bidra till ökad tillgänglighet av videoinnehåll inom offentlig verksamhet i Finland.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco