Qbrick tecknar avtal om att leverera videotjänster till skolor i Danmark

Qbrick AB (publ) har via sitt danska dotterbolag Qbrick ApS tecknat avtal med den digitala utvecklingsbyrån Kruso om att leverera videotjänster för utbildningsinitiativet "Skolevalg" i Danmark. Initiativet sker på uppdrag av det danska utbildningsdepartementet samt Folketinget, den danska motsvarigheten till den svenska Riksdagen. Avtalet gäller initialt 18 månader med möjlighet till förlängning upp till 5 år.

”Skolevalg” är ett upplagt som ett riktigt val i skolorna och i samband med det uppmuntras danska elever i årskurs 8, 9 och 10 att kunna skapa egna politiska kampanjer för de partier de stöder och därmed få en bättre förståelse av hur demokratiska val och politiken fungerar i praktiken.

Genom den videoplattform och de tekniska verktyg som Qbrick tillhandahåller görs det möjligt för eleverna att skapa sina egna politiska videokampanjer. De videokampanjer som eleverna tar fram för de olika partierna kommer sedan att kunna delas och ses av andra elever runtom i landet om de så önskar.

Rasmus Hoff Müller, Projektledare på Kruso, kommenterar:
”Qbricks plattform används i utbildningssyfte av myndigheter här i Danmark sedan tidigare. När vi utvärderade olika videoplattformar för Skolevalg föll valet av Qbricks plattform ganska naturligt. Utöver den interaktiva funktionaliteten är den är både säker, skalbar samt enkel av använda och integrera. Vi på Kruso är stolta över att vara en del av Skolevalg och ser fram emot att samarbetet med Qbrick nu ska leda till ännu mer engagemang bland eleverna.”

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Unga människor som de som går i årskurs 8, 9 och 10 är uppväxta med video som en av de viktigaste kommunikationskanalerna. Att de nu själva genom Qbricks plattform ges möjligheten att få skapa sina egna politiska videokampanjer i utbildningssyfte, är ett innovativt grepp med syfte att skapa engagemang och ökat intresse för våra viktiga demokratiska funktioner. Givetvis vill vi stödja detta. Att utbildningsdepartementet och Folketinget i Danmark väljer just vår lösning är givetvis också glädjande för Qbrick som företag och ännu ett tecken på att våra tjänster håller högsta internationella klass.”

Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning, stärker bolagets position på den danska marknaden samt gentemot offentlig sektor.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: [email protected]  
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco