Qbrick tecknar avtal med WSP

Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med analys- och teknikkonsultbolaget WSP avseende videoproduktion samt användning av Qbricks videoplattform. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, är av strategisk vikt för bolagets satsning på segmenten bygg, arkitektur och hållbarhet.

WSP är en av de största teknikkonsultkoncernerna i världen. WSP är ledande inom bland annat miljökonsulttjänster, med specialkompetens inom bygg och arkitektur. Cirka 14 000 av bolagets 55 000 medarbetare arbetar dedikerat för att påskynda världens gröna omställning.

Alexandra Lundberg Santacruz, Senior Arkitekt och Tillgänglighetssakkunnig, WSP, kommenterar:
”Vi valde Qbrick som leverantör av videolösningar eftersom de har vad vi anser vara en marknadsledande tekniklösning i kombination med att kunna erbjuda professionella produktionstjänster. Vi avser att initialt skapa videoinnehåll inriktat på universell utformning, tillgänglighet och arkitektur. Då vi ofta jobbar med komplexa och abstrakta koncept och projekt så lämpar sig rörlig bild speciellt bra för våra kommunikationsbehov.”

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
 
”Jag ser det som ett styrkebesked att ett så stort och globalt framstående teknikkonsultbolag som WSP väljer Qbrick som leverantör. Potentialen för att använda video inom bygg och arkitektur är mycket stor. Speciellt nu när den gröna omställning ställer nya krav på våra byggnader och officiella miljöer. Videokommunikation är då att föredra framför endast text och bild, möjligheten att ta till sig information blir större och budskapen tydligare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se