Qbrick tecknar avtal med Unionens a-kassa

Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med Unionens arbetslöshetskassa avseende användandet av bolagets videoplattform med syfte att skapa och distribuera video för intern och extern kommunikation. Avtalet gäller initialt 18 månader. Affären har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, men bedöms stärka bolagets ställning inom myndighetsnära verksamheter och speciellt inom de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden.

Unionens a-kassa är en av Sveriges största a-kassor med runt 720 000 medlemmar och kontor i Stockholm och Malmö. Unionens a-kassas uppgift är att betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet, i enlighet med bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Unionens a-kassas mål är att ge god service till sina medlemmar genom enhetlig och rättssäker tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen, och att kostnadseffektivt bedriva verksamhet med hög produktivitet och god kvalitet. Verksamheten ska präglas av kvalitet, effektivitet, tillgänglighet och professionalism.

Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa kommenterar:
”Qbricks produkt är en av de få verktyg på marknaden som lever upp till våra krav gällande dataskydd och tillgänglighet. Vi vill utveckla vårt användande av video för intern och extern kommunikation som ett led i att sprida kunskap och göra information tillgänglig för våra anställda och medlemmar på ett så användarvänligt och säkert sätt som möjligt.”

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Att ha tecknat avtal med Unionens a-kassa, som är en av Sveriges största a-kassor, är ytterligare en viktig signal om att våra videotjänster och vår plattform står sig väl i konkurrensen med andra leverantörer. Unionens a-kassa har haft en positiv utveckling när det gäller antalet medlemmar och rekryterat många nya medarbetare som behöver utbildas. Vi ser fram emot att tillsammans med dem ytterligare förbättra deras kommunikation med hjälp av vår videoplattform och våra videotjänster.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se