Qbrick tecknar avtal med Uloba i Norge

Qbrick AB (publ) har via sitt norska dotterbolag Qbrick AS tecknat avtal med Uloba Independent Living SA avseende användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material. Tjänsten inkluderar en tillgänglighetsanpassad videospelare, automatisk undertextning samt en molnbaserad videoredigeringsapplikation. Avtalet gäller initialt 36 månader. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, stärker bolagets ställning på den norska marknaden samt gentemot organisationer med speciella behov av tillgänglighetsanpassade videolösningar.

Uloba är en norsk ideell organisation som är en del av independent living-rörelsen. Organisationen arbetar för att främja full jämlikhet, delaktighet i samhället och frihet att uttrycka sig för funktionsvarierade genom att bland annat erbjuda personliga assistenter. Målet är jämställda och produktiva medborgare. Genom att samarbeta med Qbrick avser Uloba att göra innehållet på sin hemsida mer modernt, överskådligt och attraktivt genom att bistå medlemmarna och andra som är intresserade med både interaktiv och vanlig video med automatisk undertextning, så kallad Speech2Text.

Tom Losnedahl, CIO på Uloba, kommenterar:
”Vi på Uloba är imponerade av att Qbrick levererar en universellt utformad videoplattform som därmed kan användas av vem som helst. Det finns inte många kommersiella molntjänster som kan skryta med det.”

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”För Uloba var det viktigt att hitta en tjänst för att tillgodo se alla deras behov. Vi är mycket stolta över att ha kunnat leverera en interaktiv videolösning som möter deras högt ställda krav på tillgänglighetsanpassad video, som vi är övertygade om ska kunna göra det enklare för deras medlemmar att tillgodose sig informationen som presenteras på deras hemsida. Vi ser fram emot att arbeta med Uloba och stödja deras viktiga uppdrag framöver.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se