Qbrick tecknar avtal med Storebrand i Norge

Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med Storebrand avseende bolagets interaktiva videoplattform och andra funktioner för intern- och externkommunikation. Storebrand är en ledande aktör på den nordiska marknaden för långsiktigt sparande och försäkring. Storebrand avser använda plattformen för att livestreama och arkivera webbseminarier, interna möten samt studioproduktioner. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, är av strategisk vikt för bolagets fortsatta satsning på den norska marknaden och segmentet bank och finans.

Storebrand har cirka 40 000 företagskunder och 2 miljoner privatkunder. Avtalet med Qbrick är en del i en tidigare kommunicerad satsning från Storebrand på att vara i framkant när det gäller innovativa visuella kommunikationslösningar för både intern- och externkommunikation. Storebrand har till exempel hittills i år redan haft över 18 000 anmälda till olika webbseminarier riktade till privatkunder. Som ett led i den nya satsningen på video och visuell kommunikation har Storebrand byggt två toppmoderna studior i lokalerna på Lysaker. Studiorna kommer att användas för både webbseminarier och större flerkameraproduktioner med programledare och gäster.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
 
”Jag ser det som ett styrkebesked att ett så framstående bolag som Storebrand väljer Qbrick som leverantör av interaktiva videolösningar och ett tydligt tecken på att vårt fotavtryck i Norge fortsätter att växa. Potentialen för att använda interaktiv video inom bank och finans är enorm. Jag tror att vi bara skrapat på ytan av vad som är möjligt. Trenden är tydlig – både anställda och kunder föredrar videokommunikation framför endast text och bild, möjligheten att ta till sig information blir så mycket större på det sättet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se