Qbrick tecknar avtal med Stockholm Parkering

Qbrick AB (publ) har vunnit en upphandling med det kommunala bolaget Stockholm Parkering avseende användandet av bolagets videoplattform och distribution av video för intern och extern kommunikation. Avtalet gäller initialt 24 månader. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, stärker bolagets ställning inom fastigheter, infrastruktur och offentlig verksamhet.

Stockholm Parkering är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholm Stad och verkar inom infrastruktur. Stockholm Parkering administrerar 20 400 parkeringsplatser för uthyrning och 23 000 besöksparkeringar i Stockholms stad. Bolaget har både egna anläggningar och agerar på uppdrag av andra fastighetsägare. Enligt ägardirektiven är Stockholm Parkerings viktigaste uppdrag att avlasta gatumark från parkerade bilar och verka för hållbar mobilitet.
 
Strategi kommunikatör på Stockholm Parkering, kommenterar:
”Stockholm Parkering är i behov av en videospelartjänst för att producera och lägga upp filmer online. Vi avser använda video för interna filmer, instruktions- och marknadsföringsfilmer. Vi tror på Qbrick som leverantör eftersom de redan jobbar med många andra offentliga verksamheter, har varit lyhörda för våra kommunikationsbehov och har en säker och tekniskt avancerad plattform som passar oss bra. De uppfyller även våra högt ställda krav enligt GDPR.”

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
”Att vi vunnit denna upphandling med Stockholm Parkering är mycket glädjande och ett tecken på att våra tjänster är både prisvärda och att kvalitén står väl ut i konkurrensen med andra leverantörer. Potentialen för att använda video inom fastigheter, infrastruktur och offentlig verksamhet är mycket stor. Vi ser fram emot att arbeta med Stockholm Parkering för att säkerställa och utveckla deras videokommunikation både internt och externt.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor 
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se