Qbrick tecknar avtal med Skandia

Qbrick AB (publ) har tecknat avtal med pensionsbolaget Skandia och Skandiabanken avseende användandet av bolagets videoplattform. Skandia kommer att nyttja Qbricks plattform för produktion och distribution av video för intern- och externkommunikation. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären stärker Qbricks ställning på marknaden för videotjänster inriktade på bank och finans.

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring. Skandia har drygt 750 miljarder kronor under förvaltning och närmare 1,9 miljoner kunder. Skandiabanken är en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela ens ekonomi från pension till räkningar.

Skandia och Skandiabanken kommer genom avtalet med Qbrick att få tillgång till videoplattformen Qbrick Video Platform och verktyget Qbricks Live Manager för att producera live-sändningar. Skandia och Skandiabanken kommer även som en del av avtalet att få tillgång till verktyget Qbricks Editor för att redigera förinspelad video.

Genom Qbricks plattform kommer Skandia och Skandiabanken också kunna lagra och distribuera den video digitalt som bolaget skapar för intern- och externkommunikation på ett sätt som gör relevant persondata lätthanterlig i enighet med GDPR.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Att Skandia och Skandiabanken valt att använda Qbricks videoplattform med deras högt ställda krav på användarvänlighet, samt fokus på säkerhetsfrågor, ser vi som en viktig bekräftelse på den tekniska kvalitén på våra tjänster. Vi ser fram emot att arbeta med Skandia och Skandiabanken kring att säkerställa och utveckla deras videokommunikation framöver och att detta blir början på ett långt samarbete mellan våra bolag.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco