Qbrick tecknar avtal med Ropo Capital

Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal avseende videoplattform och andra funktioner med bolaget Ropo Capital, ett nordiskt bolag som erbjuder tjänster för hela fakturans livscykel – från distribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Avtalet gäller initialt en testperiod på fyra månader, med start i september 2021, med möjlighet att sedan övergå i ett årligt avtal. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, är av strategisk vikt för bolagets fortsatta satsning på bank och finans.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
”Vi är glada över att välkomna Ropo Capital som ny kund. Vi har redan etablerat oss som en ledande leverantör av videotjänster inom bank och finans med kunder som Danske Bank, DnB och Handelsbanken. Avtalet med Ropo Capital är ytterligare ett tecken på att Qbricks videoplattform kan möta kunders högt ställda krav på både användarvänlighet och säker datahantering.”
 
Elin Ogéus, marknadsansvarig för Ropo Capital, kommenterar:
”Vi kommer att använda Qbricks videoplattform för internkommunikation, employer branding, live-streamade webinarier samt utbildningar – både internt och för våra kunder. Vi valde Qbricks videoplattform eftersom den är komplett och täcker alla våra behov av video, både live och on-demand. Qbrick är också enligt oss den leverantör som ligger längst fram när det gäller interaktivitet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Ropo Capital
Ropo Capital har kombinerat informationslogistik med kredithantering och på så sätt skapat en ny norm på marknaden. Vårt erbjudande täcker hela fakturans livscykel – från distribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Vi konkurrerar på marknaden som en teknisk pionjär med en affärsmodell grundad på digitaliseringens fördelar och avancerad automatisering. 
 
Vårt fundament bygger på egenutvecklad teknik och vi brinner för att skapa extraordinära kundupplevelser och en oslagbar fakturahanteringsprocess med hjälp av Business Intelligence och överskådliga flöden. Genom att vi vågar tänka nytt skapas värde för våra klienter och deras kunder i form av stärkta kundrelationer och bättre finansiella resultat.
 
Ropo Capital är marknadsledande inom fakturahantering i Finland och har genom förvärv de senaste åren expanderat till den nordiska marknaden. Idag har vi ca 400 anställda specialister i Finland, Sverige och Norge och mer än 10 000 kunder, som tex. Newsec, Electrolux och Elevio. Totalt levererar Ropo Capital över 170 miljoner fakturor och andra dokument årligen. Vårt mål är att år 2023 vara den ledande leverantören i Norden av tjänster inom fakturans livscykel.

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se