Qbrick tecknar avtal med Polarbröd

Qbrick AB (publ) har tecknat avtal med livsmedelsbolaget Polarbröd AB avseende användandet av bolagets videoplattform. Polarbröd kommer i huvudsak att använda Qbricks tjänster för intern videokommunikation. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären stärker Qbricks ställning på marknaden för videotjänster i Sverige inriktade mot dagligvarubranschen.

Polarbröd är ett familjeföretag med rötter i Älvsbyn sedan 1879. Företaget ägs av barn och barnbarn till grundarna av det moderna Polarbageriet i Älvsbyn, Greta och Gösta Nilsson. Koncern-vd är Karin Bodin, femte generationen i familjen.

I bolagets satsning på att producera mer rörligt material så kommer Polarbröd att använda Qbricks videospelare samt Qbricks Editor för att enkelt kunna producera och redigera rörligt material.

Genom Qbricks plattform kommer Polarbröd även att kunna lagra och distribuera den video digitalt som bolaget skapar för internkommunikation på ett sätt som gör relevant persondata lätthanterlig och garanterat i enighet med GDPR.

Helena Rönnmark, Kommunikationschef på Polarbrödsgruppen, kommenterar:
”Qbrick är ett intuitivt och tillgängligt verktyg. På ett enkelt sätt kan många i organisationen skapa snyggt och enhetligt rörligt material trots olika nivå på förkunskaper.”

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Polarbröd är ett starkt varumärke inom dagligvaror med en lång tradition av norrländskt entreprenörskap och handlingskraft. Det är glädjande att de valt Qbricks videoplattform för sin interkommunikation. Vi ser fram emot att vara med och utveckla deras videokommunikation framöver och hoppas att detta är början på ett långt samarbete mellan våra bolag.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: [email protected]  
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco