Qbrick tecknar avtal med Nordisk Bergteknik om videotjänster för finansiell kommunikation

Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med Nordisk Bergteknik, ett bolag med över 1150 medarbetare som är noterat på Nasdaq Stockholm, specialiserat på anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustri. Avtalet innebär att Nordisk Bergteknik använder Qbricks plattform och videotjänster inom ramen för sin finansiella kommunikation under 2022 med möjlighet att förlänga till ett 12 månaders avtal under 2023. Affären stärker Qbricks ställning inom videotjänster på marknaden för finansiell kommunikation.

Qbrick har, inom ramen för tidigare kommunicerad satsning på produktutveckling, tagit fram ett specifikt erbjudande för att stödja noterade och onoterade företagskunder som vill höja nivån på sin finansiella kommunikation. Nordisk Bergteknik är nu den andra börsnoterade koncernen, utöver Qbrick själva, som officiellt använt bolagets tjänster och plattform för att komplettera sina delårsrapporter med interaktiv video. Nordisk Bergteknik släppte den första interaktiva videon i samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet den 16 november.

För att se videon, klicka här: https://bit.ly/nbtq3

Nordisk Bergtekniks IR-chef Niklas Alm kommenterar:
”Vi har sökt efter en lösning som gör det möjligt för oss att lyfta fram höjdpunkter från våra finansiella rapporter i ett användarvänligt format som gör det lättare för aktieägare och andra intresserade att ta till sig budskapen. Qbricks har en lösning som är i linje med vår ambition att hela tiden försöka höja nivån på vår finansiella kommunikation och skapa ökad transparens och tillgänglighet.”

Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommenterar:
”Intresset för att använda vår interaktiva videolösning inom finansiell kommunikation ökar successivt och vår ambition är att detta ska etableras som en ny standard bland börsbolagen. Vår målsättning är att göra det mycket lättare att ta till sig informationen genom ett innovativt interaktivt videoformat som ett komplement till den mer traditionella IR-kommunikationen. Det behövs speciellt nu i skakiga tider på börsen då investerare behöver ha förtroende för att bolagsledningarna och informationsbehovet ökar. Det är glädjande att även Nordisk Bergteknik har haft en positivt mottagande av den första videon och vi ser fram emot att rulla ut tjänsten till flera kunder.”

Affären har en begränsad påverkan på Qbricks finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
Wildeco