Qbrick tecknar avtal med JENSEN yrkeshögskola

Qbrick AB (publ) har tecknat avtal med JENSEN yrkeshögskola avseende användandet av bolagets interaktiva videoplattform, produktion och distribution av video för intern- och externkommunikation. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, stärker bolagets ställning inom utbildning, IT, fastigheter och djurvård.

JENSEN yrkeshögskola är en del av utbildningskoncernen JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag som utbildar drygt 13 000 studerande inom fem olika verksamhetsområden. JENSEN education har knappt 900 medarbetare och omsätter runt 1 miljard SEK. JENSEN yrkeshögskola erbjuder 12 olika yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm, Malmö och Göteborg inom IT, fastighet och djurvård. Genom att samarbeta med Qbrick avser JENSEN yrkeshögskola att göra det gamla systemet med kurskataloger mer modernt, överskådligt och attraktivt genom att bistå sökande med interaktiv video.

Mats Wermelin, verksamhetschef JENSEN yrkeshögskola, kommenterar:
”När vi träffade teamet på Qbrick blev jag såld direkt och även mitt team såg styrkan med att gå från traditionellt rörlig till interaktiv video. Verktyget är intuitivt och lättförståeligt vilket medför att alla, även de som saknar erfarenhet av videoproduktion och redigering, kan lära sig hantera verktyget och bidra med autentiskt material. I vår första interaktiva video valde vi att samarbeta med Qbricks produktionsteam. Det är vi mycket glada för. Att få ta del av deras expertis och kreativa kompetens har medfört att vi känner oss trygga i hur vi själva kan optimera produktionsarbetet i kommande och egenproducerade videor, och de har även gett oss flera nya idéer och uppslag.”

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”För JENSEN yrkeshögskola är det viktigt att kunna guida sökande i deras beslutsprocess och erbjuda intressanta alternativ i samband med till exempel ett karriärsbyte. Denna process är ibland helt avgörande för att konvertera sökande till att bli studerande. Att JENSEN valt att använda Qbricks videoplattform i denna kritiska process är mycket glädjande och ett tecken på att våra tjänster kan leverera ett stort värde för våra kunder. Vi ser fram emot att arbeta med JENSEN kring att säkerställa och utveckla deras videokommunikation framöver.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se