Qbrick tecknar avtal med ett nytt välfärdsområde i Finland

Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett avtal med Egentliga Finlands välfärdsområde, som på finska heter Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material och gäller initialt 12 månader. Affären stärker ytterligare bolagets position på den finska marknaden samt gentemot offentlig sektor.

Sjuk- och hälsovården i Finland har genomgått en landskapsreform som innebär att landet delats upp i 21 så kallade välfärdsområden. Qbrick har tidigare tecknat avtal med tre av dessa välfärdsområden, Satakunta, Vantaa-Kerava och Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue. I och med detta nya avtal med Varsinais-Suomen hyvinvointialue har Qbrick totalt sett nu alltså tecknat avtal med fyra välfärdsområden i Finland.

Avtalet innebär i likhet med tidigare avtal bland annat att Qbrick gör det möjligt för välfärdsområdet att förse medborgare med en tillgänglighetsanpassad videospelare. Med tillgång till Qbricks molnbaserad videoplattform kan personalen på välfärdsområdet på ett enkelt sätt tillhandahålla både livestreaming av videoinnehåll samt förinspelat material.

Syftet är att öka tillgänglighetsnivån av välfärdsområdets videoinnehåll i enighet med gällande riktlinjer. Detta gynnar personer som inte har finska som modersmål men även personer med funktionsvariationer, som till exempel nedsatt hörsel, vilka därmed kan ta del av materialet genom automatisk undertextning.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Att vi fortsätter att knyta upp nya kunder på våra Nordiska marknader utanför Sverige bådar gått inför framtiden. Det visar på styrkan av att ha en internationell verksamhet med en diversifierad kundbas som delvis inte är så konjunkturkänslig. I och med detta avtal har vi ingått avtal med fyra av 21 välfärdsområden i Finland och det sätter oss i en bra position att knyta upp fler välfärdsområden i framtiden. Vi fram emot att bidra till ytterligare ökad tillgänglighet av videoinnehåll inom offentlig verksamhet i Norden.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
Wildeco