Qbrick publicerar delårsrapport för Q4 och bokslutskommuniké för år 2022

Nettoomsättningen för kvartalet (9,2 MSEK) var 46% högre än jämförbart kvartal 2021 drivet av en stark kundtillväxt om 18% mot jämförbar period. Rörelseresultat före avskrivningar för kvartalet kom in bättre (-1,3 MSEK) jämfört med motsvarande period 2021 (-3,2 MSEK).

Fjärde kvartalet 2022

jämfört med fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 9,2 (6,3).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till MSEK –1,3 (–3,2).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –4,2 (–5,3).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,09 (–0,13).
 • Kassa MSEK 18,5 (35,2).
 • Kundtillväxt 18%

Helåret 2022

jämfört med helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 30,2 (26,3).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till MSEK –7,5 (–6,3).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –17,4 (–14,2).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,39 (–0,34).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2022. Årsmöte är planerat till den 28 april 2023.

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:

“2022 har varit ett spännande år för Qbrick, som präglats av både omställning och tillväxt. Vi stängde böckerna med ett fjärde kvartal då vi fick in många nya kunder och intäkterna steg med hela 46% mot jämförbar period. Nu har vi satt siktet på att nå positivt rörelseresultat före avskrivningar för helåret 2023. Vi fortsätter samtidigt att investera för att kunna fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv, och ta marknadsandelar på den växande marknaden för videotjänster för såväl företag som offentlig verksamhet.”

Väsentliga händelser under kvartalet

 • 2022-10-26 Ritualen AB, ett helägt dotterföretag till Qbrick, tecknar ett ramavtal med Munters.
  Ritualen, ett helägt dotterbolag till Qbrick, har tecknat ett ramavtal med storkunden Munters kring videoproduktion som löper i två år.
 • 2022-11-18 Qbrick tecknar avtal med Nordisk Bergteknik.
  Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med Nordisk Bergteknik. Avtalet innebär att Nordisk Bergteknik använder Qbricks plattform och videotjänster inom ramen för sin finansiella kommunikation under 2022 med möjlighet att förlänga till ett 12 månaders avtal under 2023.
 • 2022-11-25 Qbrick tecknar nytt avtal inom offentlig sektor i Finland.
  Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett nytt avtal med den regionala sjuk- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde, som på finska heter Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue. Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material och gäller initialt 12 månader.
 • 2022-12-16 Qbrick tecknar avtal med ett nytt välfärdsområde i Finland.
  Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett avtal med Egentliga Finlands välfärdsområde, som på finska heter Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material och gäller initialt 12 månader

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • 2023-02-03 Qbrick förlänger avtalet med Nordisk Bergteknik om att leverera finansiella videotjänster.
  Qbrick AB (publ) har tecknat ett 12 månaders avtal med Nordisk Bergteknik om att bistå bolaget med interaktiv video i samband med ytterligare fyra delårsrapporter.

Investerare, analytiker och media är välkomna att se Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommentera rapporten i form av en interaktiv videointervju via länken här: https://www.qbrick.com/sv/q4/

Intervjun med Fredrik Fagerlund är en del av det interaktiva videomaterial som skapats för att komplettera rapporten och ge ytterligare fördjupning och bättre förståelse på aktiemarknaden för bolagets verksamhet.

Det finns även möjlighet att skicka in frågor till bolagets IR-brevlåda [email protected] eller genom att klicka på knappen för frågor i den interaktiva videon.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: [email protected] Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video samt videoproduktion för företag. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping eller interaktiva event. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor 
Wildeco