Qbrick publicerar delårsrapport för Q3 och första nio månaderna 2021

Tredje kvartalet 2021

jämfört med tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,5 MSEK (5,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till –2,7 MSEK (–0,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –2,7 MSEK (–0,4).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,06 SEK (–0,06).

Första nio månaderna 2021

jämfört med samma period 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,1 MSEK (20,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till –8,8 MSEK (–0,5).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –8,9 MSEK (–0,6).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,21 SEK (–0,11).
 • Antalet fakturerade kunder ökade med 49%.

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:

”Det är glädjande att rapportera att allt fler företag och myndigheter väljer att nyttja Qbricks videolösningar. Vi tecknade ett stort antal nya kundavtal och fick utökat förtroende från flera befintliga kunder under det tredje kvartalet. Fortsatta investeringar i vår säljorganisation och vår plattform gör att vi går stärkta ur kvartalet”

Väsentliga händelser

 • Den 7 juli 2021 meddelade Qbrick att bolaget tecknat ett avtal avseende videoshopping med Ytrade Group, ett svenskt fashion-techbolag med marknadsplatsen Yaytrade. Avtalet löper på 12 månader med start i september 2021.
 • Den 8 juli 2021 offentliggjorde Qbrick att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal avseende videolösning online med Polarn O. Pyret.
 • Den 9 juli 2021 gick Qbrick ut med att bolaget utökat och förlängt sitt samarbetsavtal med Danske Bank. Avtalet har förlängts med två år och omfattar Qbricks SaaS-tjänst för videoplattform för Danske Bank i Norden och Baltikum.
 • Den 7 augusti 2021 kommunicerade Qbrick att bolaget har vunnit en offentlig upphandling för Norges riksdag. Ordervärdet uppgår till minst 8 MNOK (cirka 7,8 MSEK) över hela avtalsperioden på totalt sex år. Avtalet löper initialt på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år, ett år i taget.
 • Den 8 september 2021 meddelade Qbrick rekryteringen av Henrik Landin till rollen som nordisk säljdirektör. Rekryteringen är ett steg i att accelerera Qbricks försäljning mot både nya och befintliga kunder. Henrik tillträder den nyinrättade rollen den 1 oktober 2021.
 • Den 22 september 2021 lanserades ”Qbrick Broadcaster”, en mobilapplikation för iOS och Android, för att tillgodose behoven på den snabbt växande marknaden för livestreaming.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Den 1 oktober 2021 offentliggjorde Qbrick ett avtal avseende videoplattform och andra funktioner med bolaget Ropo Capital, ett nordiskt bolag som erbjuder tjänster för hela fakturans livscykel.
 • Den 28 oktober 2021 meddelade Qbrick en förlängning av avtalet med den danska affärstidningen Børsen. Avtalet omfattar plattformstjänster för livestreaming och videomarknadsföring och gäller ett år med möjlighet till förlängning.

Inbjudan till presentation av Q3 2021 och ”Lunch and Learn”

Qbrick AB (publ) vd Fredrik Fagerlund intervjuas live onsdagen den 3 november kl. 12:00 i Infront Direkt Studios webb-TV-kanal om bolagets Q3-rapport. Studion gästas även av bolagets nya säljdirektör Henrik Landin i det interaktiva segmentet ”Lunch and Learn,” som kommer att berätta mer om hur Qbrick jobbar med försäljningen av erbjudandet inom video och andra snabbt växande tjänster som videoshopping, samt ta tittarnas frågor.

Välkommen att delta på länken här: https://youtu.be/DEIZiAOhLTw. Ingen föranmälan krävs och det finns möjlighet att ställa frågor live i chatten under intervjun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick

Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor 
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]