Qbrick publicerar delårsrapport för Q3 2023

Nettoomsättningen för kvartalet (6,6 MSEK) var 4% lägre än jämförbart kvartal 2022, vilket kan delvis härledas till konjunkturutvecklingen där en del kunder valt att skjuta beställningar på framtiden. Rörelseresultat före avskrivningar (”EBITDA”) för kvartalet (-2,0 MSEK) var marginellt bättre än jämförbar period 2022 (-2,1 MSEK). Arbetet med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning har accelererats med bland annat lanseringen av ett besparingsprogram på 7–10 Mkr, som beräknas nå full positiv effekt under första halvåret 2024. Bolaget hade vid periodens slut en kassa om 6,0 MSEK och en soliditet om 71%. Styrelsen för en dialog med huvudägare om bolagets behov av rörelsekapital för den kommande 12-månaders perioden, vilket beräknas vara löst under fjärde kvartalet.

Tredje kvartalet 2023 jämfört med tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,6 (6,9).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till MSEK –2,0 (–2,1).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –4,5 (–4,6).
  • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,10 (–0,09).
  • Kassa MSEK 6,0 (21,5)

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:
“Under det tredje kvartalet har samtliga nya kommunicerade kundavtal inkluderat en interaktiv videolösning i någon form. Det är en tydlig signal på att vår investering i teknik och produktutveckling bär frukt… Utmaningen är att minska kostnadsbasen, samtidigt som vi ska ha resurserna att jobba hårt på att vinna affärer för att målen kring tillväxt och ökad lönsamhet ska kunna nås. Jag tycker att vi med det besparingsprogram som vi initierat, hanterar situationen så bra som möjligt. Även om vi inte nådde riktigt i mål med att nå lönsamhet under 2023, så är min bedömning att Qbrick är ett lönsamt bolag 2024.”

Väsentliga händelser under kvartalet

2023-08-18
Qbrick förlänger avtalet om att leverera finansiella videotjänster till Precise Biometrics
Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med digitala utvecklingsbyrån revvr om att
leverera interaktiv video till Precise Biometrics AB i samband med ytterligare fyra
delårsrapporter.

2023-09-13
Qbrick lanserar besparingsprogram för att accelerera utvecklingen mot lönsam tillväxt
Qbrick AB (publ) initierar ett kostnadsbesparingsprogram mot bakgrund av lägre
försäljning under det andra kvartalet. Besparingarna beräknas uppgå till 7–10
Mkr årligen och förväntas nå full effekt under år 2024. Målet är att accelerera
utvecklingen mot lönsam tillväxt.

2023-09-15
Ritualen, ett dotterbolag till Qbrick, tecknar avtal om speltrailer till brittiska CG Hero
Ritualen, ett helägt dotterbolag till Qbrick, har tecknat ett avtal om att ta fram en
animerad trailer till ett kommande mobilspel för den brittiska spelstudion CG Hero.
Avtalet befäster Ritualens position som en ledande producent av speltrailers.

2023-09-20
Qbrick tecknar avtal med fackförbundet IDA i Danmark
Qbrick AB (publ) har via sitt danska dotterbolag Qbrick ApS tecknat avtal
med fackförbundet IDA i Danmark gällande nyttjandet av Qbrick’s interaktiva
Videoplattform. Avtalet innebär att Qbrick kommer att leverera kvalificerade
videotjänster som lanseras i samband med en innovativ och interaktiv HR kampanj
riktad till nyutbildade ingenjörer.

Väsentliga händelser efter kvartalet

2023-10-06
Qbrick tecknar avtal med Icelandair
Qbrick AB (publ) har tecknat avtal med flygbolaget Icelandair. Flygbolaget
kommer att använda Qbrick’s plattform för att skapa och distribuera interaktiv
video. Syftet är att öka engagemanget i Icelandair marknadsföring till slutkund
samt till sina partners i resebyråledet. Avtalet gäller initialt 12 månader.

Rapportpresentation

Investerare, analytiker och media är välkomna att se Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommentera rapporten i form av en interaktiv videointervju genom att följa länken här och sedan klicka på ikonen för “video”: https://investors.qbrick.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Det finns även möjlighet att delta i en livesänd frågestund med Fredrik Fagerlund i den interaktiva videospelaren som nås via länken ovan med start kl. 11:00 idag.

Videointervjun med Fredrik Fagerlund samt den livesända frågestunden är en del av allt det interaktiva videomaterial som skapats för att komplettera rapporten samt ge ytterligare fördjupning och bättre förståelse på aktiemarknaden för bolagets verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
Telefon: +46 76 526 20 38
E-post: [email protected]

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video samt videoproduktion för företag. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping eller interaktiva event. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com