Qbrick publicerar delårsrapport för Q2 och första halvåret 2022

Nettoomsättningen för kvartalet (8,2 MSEK) var 17% högre än jämförbart kvartal 2021 drivet av en stark kundtillväxt om 14% mot jämförbar period. Den utvecklingen är ett resultat av nya avtal som Qbrick tecknat under året samt förvärvet av Ritualen AB. Rörelseresultatet för perioden (-3,6 MSEK) är en förbättring mot jämförbart kvartal 2021 och bolaget har en stark kassa (25,1 MSEK) och solid balansräkning (85% soliditet).

Andra kvartalet 2022

jämfört med andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,2 (7,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK –3,6 (–5,6).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –4,0 (–5,6).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,09 (–0,10).
 • Kassa MSEK 25,1 (46,1)
 • Kundtillväxt 14%

Första halvåret 2022

jämfört med första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,1 (14,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK –7,8 (–6,1).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –8,6 (–6,2).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,33 (–0,26).

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:

”Ett styrkebesked är att vi fortsätter att förnya befintliga kundavtal och att vi i de fall som kunder har legat på kortare avtalstider nu tecknar dem på minst 12 månader. Sammantaget för perioden ser vi en fortsatt stark nordisk kundtillväxt om hela 14%. Det är en stark siffra i sig själv men kanske än mer intressant är att det också innebär att vi genom förvärvet av Ritualen adderar kunder i en helt ny kundgrupp som till exempel den gigantiska spelbranschen.”

Väsentliga händelser under kvartalet

 • 2022-04-08 Qbrick AB (publ) tecknar ett avtal med Unionens arbetslöshetskassa avseende användandet av bolagets videoplattform med syfte att skapa och distribuera video för intern och extern kommunikation. Avtalet gäller initialt 18 månader.
 • 2022-05-02 Qbrick AB (publ) tecknar avtal med JENSEN yrkeshögskola avseende användandet av bolagets interaktiva videoplattform, produktion och distribution av video för intern- och externkommunikation. Avtalet gäller initialt 12 månader.
 • 2022-05-05 Qbrick AB (publ) har via sitt norska dotterbolag Qbrick AS tecknat avtal med Uloba Independent Living SA avseende användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material. Tjänsten inkluderar en tillgänglighetsanpassad videospelare, automatisk undertextning samt en molnbaserad videoredigeringsapplikation. Avtalet gäller initialt 36 månader.
 • 2022-05-12 Qbrick AB (publ), genomförde , torsdagen 12 maj, ordinarie bolagsstämma i Kista Science Tower i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.
 • 2022-05-12 Qbrick AB (publ) ingick överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Ritualen AB, ett videoproduktionsbolag som är baserat i Stockholm och är fokuserat på 2D/3D animationer, reklamfilmer och videokommunikation för företag. Ritualen kommer att stärka Qbricks kompetens inom avancerad videoproduktion och samtidigt stärka koncernens erbjudande inom videoplattformstjänster.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • 2022-07-04 Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat avtal med den regionala finska sjuk- och hälsovården i välfärdsområdena Satakunta samt Vantaa-Kerava. Avtalen avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material. Avtalet gäller initialt 12 månader.
 • 2022-07-21 Qbrick tecknar avtal med STIL i Danmark. Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både livesändningar och förinspelat material. Avtalet gäller initialt 12 månader.

Inbjudan till presentation av delårsrapporten Q2 och första halvåret samt ”Lunch and Learn”

Fredrik Fagerlund intervjuas live idag tisdagen den 23 augusti 2022 kl. 12:00 i Infront Direkt Studios webb-TV-kanal. Fredrik Fagerlund kommer att kommentera Q2-rapporten samt ta tittarnas frågor. Studion gästas även av Petter Edelswärd, vd för det av Qbrick nyligen förvärvade bolaget Ritualen, i det interaktiva segmentet ”Lunch and Learn”.

Investerare, analytiker och media är välkomna att delta på länken här: https://youtu.be/CD63D5Vd6NI

Ingen föranmälan krävs och det finns möjlighet att ställa frågor live i chatten under intervjun.

Det kommer även att finnas fördjupning och intervjuer i den interaktiva videon som kompletterar rapporten och som kan nås här: www.qbrick.com/q2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Fagerlund, vd, Qbrick
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick

Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor

G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]