Qbrick publicerar delårsrapport för Q2 och första halvåret 2021

Andra kvartalet 2021
jämfört med andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,0 (8,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK –5,6 (1,1).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –5,6 (0,9).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,23 (0,10).

Första halvåret 2021
jämfört med första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,5 (14,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK –6,1 (–0,1).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –6,2 (–0,2).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,26 (–0,04).

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:

“Det är med stolthet vi presenterar vår första delårsrapport som noterat bolag. Under kvartalet genomförde vi inte bara världens första live-IPO, vi slutförde även styrelsens mål om en börsnotering. På kundsidan tecknade vi nya och strategiskt viktiga avtal samtidigt som vi fått förnyat – och utökat – förtroende från flera befintliga kunder. För det första halvåret summerar vi en rekordstor kundtillväxt på hela 26 procent.”

Väsentliga händelser

 • Kundtillväxten under det första halvåret uppgår till 26 procent och förväntas bidra positivt till bolagets omsättning över tid.
 • Den svenska kronan försvagades mot bolagets faktureringsvalutor i övriga länder vilket påverkade koncernens nettoomsättning negativt under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Valutaeffekten hade även en negativ påverkan på den konsoliderade bruttomarginalen då huvuddelen av alla produktionskostnader är i svenska kronor.
 • Den 21 maj 2021 offentliggjorde Qbrick sitt informationsmemorandum i samband med en nyemission och planerad notering på NGM Nordic SME. Nyemissionen, som genomfördes i form av en Live-IPO fulltecknades och bolaget tillfördes 25 MSEK före emissionskostnader samt fler än 400 nya aktieägare.
 • Den 14 juni 2021 godkände NGM Qbricks ansökan avseende upptagande av bolagets aktier till handel på Nordic SME. Första handelsdag var den 16 juni 2021.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Den 7 juli 2021 offentliggjorde Qbrick att bolaget tecknat ett avtal avseende videoshopping med Ytrade Group, ett svenskt fashion-techbolag med marknadsplatsen Yaytrade. Avtalet löper på 12 månader med start i september 2021.
 • Den 8 juli 2021 offentliggjorde Qbrick att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal avseende videolösning online med Polarn O. Pyret.
 • Den 9 juli 2021 offentliggjorde Qbrick att bolaget utökat och förlängt sitt samarbetsavtal med Danske Bank. Avtalet har förlängts med två år och omfattar Qbricks SaaS-tjänst för videoplattform för Danske Bank i Norden och Baltikum.
 • Den 7 augusti offentliggjorde Qbrick att bolaget har vunnit en offentlig upphandling för Norges riksdag. Ordervärdet uppgår till minst 8 MNOK (cirka 7,8 MSEK) över hela avtalsperioden på totalt sex år. Avtalet löper initialt på två år med möjlighet till förläggning i ytterligare fyra år, ett år i taget.

Inbjudan till presentation av Q2 och ”Lunch and Learn”
Qbrick AB (publ) vd Fredrik Fagerlund intervjuas live idag kl. 12:00 i Direkt Studios webb-TV-kanal om utvecklingen i kvartalet. Studion gästas även av aktieanalytikern Johan Widmark från Emergers i ett segment kallat ”Lunch and Learn” där han ger sin syn på Qbrick och marknaden för streamingtjänster.

Välkommen att delta på länken här. Ingen föranmälan krävs och det finns möjlighet att ställa frågor live i chatten under intervjun.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se