Qbrick publicerar delårsrapport för Q1 2023

Nettoomsättningen för kvartalet (8,4 MSEK) var 42% högre än jämförbart första kvartal 2022, drivet av en fortsatt kundtillväxt om 7% mot jämförbar period. Rörelseresultatet före avskrivningar (”EBITDA”) för perioden (-2,4 MSEK) är något bättre än jämförbart kvartal 2022 (-2,5 MSEK), vilket är ett resultat av framför allt den ökade omsättningen tillsammans med ambitionen att ta nya produkter snabbare till marknaden. Bolaget har en stark kassa (15,8 MSEK) och solid balansräkning (73% soliditet).

Första kvartalet 2023

jämfört med första kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,4 (6,0).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till MSEK –2,4 (–2,5).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –4,9 (–4,6).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,11 (–0,11).
 • Kassa MSEK 15,8 (30,8).
 • Kundtillväxt 7%

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:

“Omsättningen och kundtillväxten fortsätter öka för Qbrick. Bolaget investerar kontinuerligt i kommersialisering och paketering av videolösningar riktade mot definierade målgrupper vilket har påverkat marginalerna. Trots detta så är vi stärkta av periodens relativt starka utveckling och fokus är fortfarande satt på positivt rörelseresultat före avskrivningar för 2023.”

Väsentliga händelser under kvartalet

 • 2023-02-03 Qbrick förlänger avtalet med Nordisk Bergteknik om att leverera finansiella videotjänster.
  Qbrick AB (publ) har tecknat ett 12 månaders avtal med Nordisk Bergteknik om att bistå bolaget med interaktiv video i samband med ytterligare fyra delårsrapporter.
 • 2023-03-22 Qbrick vinner upphandling för ännu ett välfärdsområde i Finland.
  Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy tecknat ett avtal med den regionala finska sjuk- och hälsovården i Södra Österbottens välfärdsområde (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue). Avtalet avser användandet av bolagets interaktiva videoplattform i 12 månader med möjlighet till förlängning.
 • 2023-03-24 Qbrick tecknar avtal med Skandia.
  Qbrick AB (publ) har tecknat avtal med pensionsbolaget Skandia och Skandiabanken avseende användandet av bolagets videoplattform. Skandia kommer att nyttja Qbricks plattform för produktion och distribution av video för intern- och externkommunikation.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • 2023-04-14 Qbrick förlänger avtalet om att leverera videotjänster till DK4 i Danmark.
  Qbrick AB (publ) har via sitt danska dotterbolag Qbrick ApS förlängt avtalet om att leverera videotjänster till DK4, ett stort sändnings-, innehålls- och digitalt mediehus i Danmark. Det nya avtalet löper i 36 månader och stärker Qbricks position som en ledande leverantör av videotjänster i Norden.
 • 2023-04-20 Qbrick tecknar avtal om att leverera videotjänster till skolor i Danmark.
  Qbrick AB (publ) har via sitt danska dotterbolag Qbrick ApS tecknat avtal med den digitala utvecklingsbyrån Kruso om att leverera videotjänster för utbildningsinitiativet “Skolevalg” i Danmark. Initiativet sker på uppdrag av det danska utbildningsdepartementet samt Folketinget, den danska motsvarigheten till den svenska Riksdagen.

Investerare, analytiker och media är välkomna att se Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommentera rapporten i form av en interaktiv videointervju via länken här: https://go.qbrick.com/7vbcI

Det finns även möjlighet att delta i en livesänd frågestund med Fredrik Fagerlund med start kl. 13:30 som nås genom att följa länken ovan.

Intervjun med Fredrik Fagerlund samt den livesända frågestunden är en del av allt det interaktiva videomaterial som skapats för att komplettera rapporten samt ge ytterligare fördjupning och bättre förståelse på aktiemarknaden för bolagets verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: [email protected]

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video samt videoproduktion för företag. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping eller interaktiva event. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
Wildeco