Qbrick publicerar delårsrapport för Q1 2022

Nettoomsättningen för kvartalet (6.0 Msek) var lägre än jämförbart kvartal 2021 på grund av de tidigare kommunicerade utfasade kundavtalen. En stark kundtillväxt om 30% mot jämförbar period är ett resultat av flertalet nya avtal som tecknats under 2021 samt under första kvartalet 2022. Rörelseresultatet för perioden (-4.2 Msek) ligger i linje med den plan som initierades i samband med noteringen. Bolaget är inne i omställningsresan för tillväxt och har en stark kassa (30.8 Msek) och solid balansräkning (87% soliditet).

Första kvartalet 2022

jämfört med första kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,0 MSEK (7,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till –4,2 MSEK (-0,6).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –4,6 MSEK (-0,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,11 SEK (-0,10).
 • Kassa uppgick till 30,8 MSEK (2,8)
 • Kundtillväxten uppgick till 30%

Väsentliga händelser

 • 2022-03-31: Qbrick tecknar avtal med Unionens a-kassa avseende användandet av bolagets videoplattform med syfte att skapa och distribuera video för intern och extern kommunikation. Avtalet gäller initialt 18 månader.
 • 2022-02-25: Qbrick publicerar bokslutskommuniké 2021.
 • 2022-02-18: Malmö Stad återkallar tidigare annonserat tilldelningsbeslut och meddelar samtidigt att upphandlingen kommer göras om.
 • 2022-02-02: Qbrick vinner upphandling för Norges regering som avser använda Qbricks videoplattform för att tillgängliggöra offentlig information, exempelvis presskonferenser, både i form av livesändningar och inspelad video. Avtalet gäller en period på upp till fyra år.
 • 2022-01-21: Qbricks tilldelningsbeslut i Malmö Stad överklagas.
 • 2022-01-21: Qbrick tecknar avtal med Stockholm Parkering avseende användandet av bolagets videoplattform och distribution av video för intern och extern kommunikation.
 • 2022-01-10: Qbrick har fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. Tilldelningsbeslutet gäller bolagets interaktiva videoplattform samt relaterad videoproduktion.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • 2022-05-05: Qbrick har via sitt norska dotterbolag Qbrick AS tecknat avtal med Uloba Independent Living SA avseende användandet av bolagets interaktiva videoplattform för distribution av både live och förinspelat material. Tjänsten inkluderar en tillgänglighetsanpassad videospelare, automatisk undertextning samt en molnbaserad videoredigeringsapplikation. Avtalet gäller initialt 36 månader.
 • 2022-05-02: Qbrick tecknar avtal med JENSEN yrkeshögskola avseende användandet av bolagets interaktiva videoplattform, produktion och distribution av video för intern- och externkommunikation. Avtalet gäller initialt 12 månader.

Inbjudan till presentation av Q1 2022

Qbrick AB (publ) vd Fredrik Fagerlund intervjuas live torsdagen den 12 maj 2022 kl. 14:00 och tar tittarnas frågor i Infront Direkt Studios webb-TV-kanal om Q1-rapporten. Studion gästas även av en av bolagets kunder: Axel Skogberg, Projektledare & Utbildningsrådgivare på JENSEN yrkeshögskola. Axel kommer att berätta mer om hur bolaget nyttjar Qbricks interaktiva tjänster och varför de valt att teckna avtal med Qbrick.

Investerare, analytiker och media är välkomna att delta på länken här: https://youtu.be/f1kdzUaW1xY. Ingen föranmälan krävs och det finns möjlighet att ställa frågor live i chatten under intervjun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick

Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]

Denna information är sådan information som Qbrick är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-12 08:00 CEST.