Qbrick publicerar delårsrapport för första halvåret och Q2 2023

Nettoomsättningen för första halvåret (15,7 MSEK) var 11% högre än jämförbart halvår 2022, som ett resultat av att förvärvet av Ritualen konsolideras från andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen för kvartalet (7,2 MSEK) var 12% lägre än jämförbart kvartal 2022, drivet av en större försiktighet i marknaden och bland våra kunder, där man fokuserar mycket på kostnadsbesparande åtgärder. Rörelseresultat före avskrivningar (”EBITDA”) för halvåret 2023 är 0,4 MSEK lägre än motsvarande period 2022, vilket är ett resultat av den minskade omsättningen i kvartal 2, 2023, jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet före avskrivningar (”EBITDA”) för kvartalet (-2,1 MSEK) är något lägre än jämförbart kvartal 2022 (-1,6 MSEK), vilket är ett resultat av framför allt den minskade omsättningen, tillsammans med fortsatt investering med ambitionen att bygga kundvärde och jaga marknadsandelar. Avseende kassaflöde och eget kapital följer Bolaget förväntade nivåer och har en utgående balans med en kassa om 11,5 MSEK och en soliditet om 76%.

Första halvåret 2023

jämfört med första halvåret 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 15,7 (14,1).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till MSEK –4,5 (–4,1).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –9,7 (–8,6).
  • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,21 (–0,33).
  • Kassa MSEK 11,5 (25,1).

Andra kvartalet 2023

jämfört med andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,2 (8,2).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till MSEK –2,1 (–1,6).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK –4,7 (–4,0).
  • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK –0,10 (–0,15).
  • Kassa MSEK 11,5 (25,1)

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:

Engagerande videokommunikation blir än mer viktigt i oroliga tider och jag kan konstatera att, trots ett läge med något längre beslutsprocesser hos våra kunder, ser vi ett fortsatt stort intresse för våra erbjudanden inom både interaktiv video och film/videoproduktion.”

Väsentliga händelser under kvartalet

2023-04-14
Qbrick förlänger avtalet om att leverera videotjänster till DK4 i Danmark.
Qbrick AB (publ) har via sitt danska dotterbolag Qbrick ApS förlängt avtalet om att leverera videotjänster till DK4, ett stort sändnings-, innehålls- och digitalt mediehus i Danmark. Det nya avtalet löper i 36 månader och stärker Qbricks position som en ledande leverantör av videotjänster i Norden.

2023-04-20
Qbrick tecknar avtal om att leverera videotjänster till skolor i Danmark.
Qbrick AB (publ) har via sitt danska dotterbolag Qbrick ApS tecknat avtal
med den digitala utvecklingsbyrån Kruso om att leverera videotjänster för utbildningsinitiativet “Skolevalg” i Danmark. Initiativet sker på uppdrag av det danska utbildningsdepartementet samt Folketinget, den danska motsvarigheten till den svenska Riksdagen. Avtalet gäller initialt 18 månader med möjlighet till förlängning upp till 5 år.

2023-05-05
Qbrick tecknar avtal med Polarbröd.
Qbrick AB (publ) har tecknat avtal med livsmedelsbolaget Polarbröd AB avseende användandet av bolagets videoplattform. Polarbröd kommer i huvudsak att använda Qbricks tjänster för intern videokommunikation. Avtalet gäller initialt
12 månader. Affären stärker Qbricks ställning på marknaden för videotjänster i Sverige inriktade mot dagligvarubranschen.

2023-06-15
Qbrick tecknar samarbetsavtal med Infront Direkt Studios.
Qbrick AB (publ) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Infront Direkt Studios, som är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt, avseende produktion och distribution av finansiell video. Affären stärker Qbricks erbjudande
på marknaden för videotjänster i Sverige inriktade mot börsbolag för kapitalmarknadskommunikation.

2023-06-19
Qbrick vinner upphandling för Valtori som levererar tjänster åt finska statsförvaltningen.
Qbrick AB (publ) har via sitt finska dotterbolag Qbrick Oy vunnit en upphandling från Valtori, finska statens center för informations- och kommunikationsteknik. Avtalet avser användandet av bolagets videoplattform inom Valtori i 4 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Affären stärker bolagets position på den finska marknaden samt gentemot offentlig sektor i landet.

Väsentliga händelser efter kvartalet

2023-08-18
Qbrick förlänger avtalet om att leverera finansiella videotjänster till Precise Biometrics
Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med digitala utvecklingsbyrån revvr om att leverera interaktiv video till Precise Biometrics AB i samband med ytterligare fyra delårsrapporter. Avtalet stärker Qbricks ställning inom videotjänster på marknaden för finansiell kommunikation

Rapportpresentation

Investerare, analytiker och media är välkomna att se Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommentera rapporten i form av en interaktiv videointervju via länken här: https://investors.qbrick.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Det finns även möjlighet att delta i en livesänd frågestund med Fredrik Fagerlund med start kl. 11:00 idag den 25 augusti som nås genom att följa länken ovan till den interaktiva videospelaren.

Videointervjun med Fredrik Fagerlund samt den livesända frågestunden är en del av allt det interaktiva videomaterial som skapats för att komplettera rapporten samt ge ytterligare fördjupning och bättre förståelse på aktiemarknaden för bolagets verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video samt videoproduktion för företag. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping eller interaktiva event. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com