Qbrick publicerar bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021
jämfört med fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,3 MSEK (8,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till –3,9 MSEK (2,3).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –5,3 MSEK (0,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,13 SEK (0,07).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,13 SEK (0,07).

Helåret 2021
jämfört med helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,3 MSEK (28,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till –12,7 MSEK (1,8).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –14,2 MSEK (–0,2).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,34 SEK (–0,03).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,34 SEK (–0,03).
 • Antalet fakturerade kunder ökade med 49 procent.

Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommentarer:

”Fjärde kvartalet avslutar ett händelserikt 2021 då vi tagit viktiga steg för att bygga ett växande och lönsamt Qbrick. Under året förstärkte vi vår marknadsposition ytterligare och kundbasen växte med 49 procent. Kundbasens tillväxt är det viktigaste beviset för att vår modell fungerar och att vi är på rätt väg. Fjärde kvartalets intäkter växte med 13 procent jämfört med tredje kvartalet, men var lägre än fjärde kvartalet föregående år till följd av skiftet från ett fåtal större kunder till vår nya, bredare SaaS-modell, och ett antal större videoproduktioner under Q4 2020. Vi har under året medvetet ökat kostnadsbasen för att förstärka marknadspositionen och förädla produkten. Det är förklaringen till den ökade rörelseförlusten jämfört med föregående år, i kvartalet såväl som för helåret 2021.”

Väsentliga händelser

 • Den 1 oktober 2021 offentliggjorde Qbrick ett avtal avseende videoplattform och andra funktioner med bolaget Ropo Capital, en fullservicepartner för fakturahantering.
 • Den 28 oktober 2021 meddelade Qbrick en förlängning av avtalet med den danska affärstidningen Børsen. Avtalet omfattar plattformstjänster för livestreaming och videomarknadsföring och gäller ett år med möjlighet till förlängning.
 • Den 18 november 2021 tecknade Qbrick avtal med Storebrand i Norge. Avtal avsåg bolagets interaktiva videoplattform och andra funktioner för intern- och externkommunikation. Storebrand avser använda plattformen för att livestreama och arkivera webbseminarier, interna möten samt studioproduktioner.
 • Den 22 december 2021 tecknade Qbrick avtal med WSP avseende videoproduktion samt användning av Qbricks videoplattform. Avtalet gäller initialt 12 månader. Affären är av strategisk vikt för bolagets satsning på segmenten bygg, arkitektur och hållbarhet.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Den 10 januari 2022 fick Qbrick AB ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. Tilldelningsbeslutet gäller bolagets interaktiva videoplattform samt relaterad videoproduktion. Den 21 januari 2022 överklagades tilldelningsbeslutet. Malmö Stad har dragit tillbaka sitt tilldelningsbeslut och kommer återkomma i frågan inom kort.
 • Den 12 januari 2022 vann Qbrick AB en upphandling med det kommunala bolaget Stockholm Parkering avseende användandet av bolagets videoplattform och distribution av video för intern och extern kommunikation. Avtalet gäller initialt 24 månader.
 • Den 2 februari 2022 vann Qbrick en upphandling för Norges regering som avser en videolösning för både livesändningar och inspelningar. Avtalet gäller en period på upp till fyra år.

Inbjudan till presentation av Q4 2021 och ”Lunch and Learn”
Qbrick AB (publ) vd Fredrik Fagerlund intervjuas live fredagen den 25 februari kl. 12:00 i Infront Direkt Studios webb-TV-kanal om bolagets Q4-rapport. Studion gästas även av bolagets kommunikationschef Kaisa Berg i det interaktiva segmentet ”Lunch and Learn.” Kaisa kommer att berätta mer om aktuella kundcase, produktutveckling av bolagets snabbt växande interaktiva tjänster samt ta tittarnas frågor.

Välkommen att delta på länken här: https://youtu.be/8LubILSRsXY. Ingen föranmälan krävs och det finns möjlighet att ställa frågor live i chatten under intervjun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]