Qbrick offentliggör informationsmemorandum i samband med nyemission och planerad notering på NGM Nordic SME

Qbrick AB (publ) offentliggör informationsmemorandum i samband med nyemission och har lämnat in en granskningsförfrågan till NGM avseende upptagande av bolagets aktier till handel på Nordic SME. Det upprättade informationsmemorandumet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.qbrick.com samt på www.pepins.com. Emissionen öppnas under ett livesänt event onsdag den 26 maj kl. 12:00 på Pepins hemsida. Planerad första dag för handel är den 16 juni 2021.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:

”Qbrick besitter idag världsledande kompetens inom video och har en so­lid och lönsam kundbas. Med över 90 procent av intäkterna från återkom­mande månadsabonnemang har Qbrick goda förutsättningar att skala upp en befintlig, lönsam och växande affär. Vi avser att fortsätta expandera inom video och erbjuda den bästa kundupplevelsen på marknaden. Efter att ha positionerat oss väl och tillsatt en kompetent styrelse, vill vi nu ta steget och notera oss på Nordic SME för att skapa förutsättningar att öka expansionstakten ytterligare.”

Teckningstid och anmälan om förvärv av aktier
Teckning av aktier kan ske under perioden 26 maj 2021 – 8 juni 2021. Emissionen öppnas under ett livesänt event med start kl. 12:00 onsdagen den 26 maj på Pepins hemsida www.pepins.com. Teckningsanmälan görs direkt på Pepins plattform i inloggat läge via svenskt BankID enligt principen ”först till kvarn”. Styrelsen i bolaget fattar slutgiltigt tilldelningsbeslut. För att teckna via Pepins behöver investeraren vara/bli medlem hos Pepins samt anmäla ett VP-konto eller värdepappersdepå för leverans av aktierna. Det slutliga utfallet av erbjudandet kommer att offent­liggöras av bolaget genom ett pressmeddelande som även kommer att vara tillgängligt på bolagets webb­plats omkring den 11 juni 2021. Fullständiga villkor och möjligheter gällande anmälan om förvärv av aktier finns att tillgå i memorandumet. Något slutligt eller villkorat godkännande vad gäller upptagan­de till handel har vid tiden för detta pressmeddelande inte erhållits.

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt: Nyemission av aktier sker utan fö­reträdesrätt för befintliga aktieägare
Emissionsvolym: 25,0 MSEK
Teckningskurs: 5,75 SEK per aktie
Teckningsperiod: 26 maj – 8 juni 2021
Handelsplats: NGM Nordic SME förutsatt godkänd ansökan
Planerad första dag för handel: 16 juni 2021
ISIN-kod: SE0015962105
Kortnamn: QBRICK

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Pepins agerar joint book runner i samband med erbjudandet och Advokatfirman Carthiel AB agerar legal rådgivare i samband med framtagande av memorandum.
 
Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick (publ) är ett svenskt företag som sedan år 1999 tillhandahåller system för säker streaming media, d.v.s. streaming av video, ljud och applikationer över internet. Företaget levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken företag och organisationer kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Det Qbrick tillhandahåller benämns inom branschen som en “SaaS end-to-end video solution” (Qbricks “SaaS-tjänst”). All video anpassas också automatiskt för att kunna spelas upp på datorer, mobiltelefoner, surfplattor och TV. Qbrick-koncernen är med sina dotterbolag i Norge, Danmark och Finland den ledande nordiska leverantören av en ”SaaS end-to-end video solution”.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com