Qbrick noteras på NGM Nordic SME den 16 juni 2021

Qbrick AB (publ) har tidigare lämnat in en granskningsförfrågan till NGM avseende upptagande av bolagets aktier till handel på Nordic SME. Ansökan är nu formellt godkänd och första dag för handel har fastställts till den 16 juni 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet QBRICK och ISIN-kod: SE0015962105. I samband med notering har Qbrick genomfört en fulltecknad nyemission om 25 MSEK i form av en livesänd IPO.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
 
”Noteringen är en viktig milstolpe för Qbrick. Med en påfylld kassa står vi redo att bryta ytterligare mark på videoområdet efter att ha genomfört en världsunik livesänd IPO. Jag vill även passa på att tack alla inblandade i processen för ett väl utfört arbete.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick (publ) är ett svenskt företag som sedan år 1999 tillhandahåller system för säker streaming media, d.v.s. streaming av video, ljud och applikationer över internet. Företaget levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken företag och organisationer kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Det Qbrick tillhandahåller benämns inom branschen som en “SaaS end-to-end video solution” (Qbricks “SaaS-tjänst”).  All video anpassas också automatiskt för att kunna spelas upp på datorer, mobiltelefoner, surfplattor och TV. Qbrick-koncernen är med sina dotterbolag i Norge, Danmark och Finland den ledande nordiska leverantören av en ”SaaS end-to-end video solution”.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]