Qbrick lanserar nytt produktområde inom finansiell kommunikation med Brinova som första kund

Qbrick AB (publ) lanserar ett nytt produktområde – videotjänster för finansiell kommunikation. Första externa kund är fastighetsbolaget Brinova, som hittills använt bolagets tjänster och plattform inom ramen för ett pilotprojekt. Nu rullas erbjudandet ut officiellt även för andra kunder.

Qbrick har sedan länge en stark position som leverantör av videolösningar för regeringar, myndigheter och offentlig verksamhet i Norden. Detta är kunder med höga krav på säkerhet och sekretess.
En annan kundgrupp som också måste följa ett strikt regelverk kring sin kommunikation är bolag som är noterade, eller siktar på en notering på aktiemarknaden. Qbrick har nu, inom ramen för tidigare kommunicerad satsning på produktutveckling, tagit fram ett specifikt erbjudande för att hjälpa noterade och onoterade företagskunder som vill höja nivån på sin finansiella kommunikation med hjälp av interaktiv video. Första externa kund är fastighetsbolaget Brinova, som använt bolagets tjänster och plattform inom ramen för ett pilotprojekt för att komplettera sin senaste delårsrapport med interaktiv video. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan.
”Fastighetsbranschen anklagas ibland för att vara för väl traditionell och sen att anpassa sig till nya trender och innovationer. På Brinova vill vi ändra den bilden. Vi avser anamma ny teknik på ett sätt som skapar aktieägarvärde i alla led. När möjligheten uppstod att göra en interaktiv video för vår IR-hemsida i samband med den senaste delårsrapporten, så var det helt i linje med den planen. Vi ser fram emot att fortsätta att samarbeta med Qbrick för att modernisera och effektivisera vår kommunikation gentemot marknaden,” säger Per Johansson, VD, Brinova.

För att se videon, klicka här: https://www.brinova.se/brinovas-vd-per-johansson-presenterar-q2-2022/
 
Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommenterar:
”Komplex finansiell kommunikation som den som presenteras i delårsrapporter eller hållbarhetsredovisningar kan vara svår att ta till sig. Det blir väldigt krävande att ta sig igenom långa texter och en massa tabeller med siffror. Vi har därför tagit fram en produkt specifikt med detta i åtanke. Målsättningen är att göra det mycket lättare att ta till sig informationen genom ett innovativt interaktivt videoformat som ett komplement till den mer traditionella IR-kommunikationen. Det är glädjande att Brinova direkt såg kraften och möjligheterna i detta och vi ser nu fram emot att rulla ut tjänsten till flera kunder” säger Fredrik Fagerlund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
Wildeco | 08- 545 271 00 | info@wildeco.se