Qbrick lanserar ny mobilapp för iOS och Android

Qbrick AB (publ) lanserar ”Qbrick Broadcaster”, en mobilapplikation för iOS och Android, för att tillgodose behoven på den snabbt växande marknaden för videoplattformstjänster. Qbrick Broadcaster kompletterar bolagets befintliga produkterbjudande inom livestreaming, genom att förenkla för nya samt befintliga kunder att dra nytta av den kraft som finns i Qbricks plattform.

Livestreaming har traditionellt sett krävt dyr och tekniskt avancerad streamingutrustning som i många fall krävt hjälp från en streamingtekniker och ett produktionsbolag. Dagens smarta mobiltelefoner och surfplattor i kombination med appen Qbrick Broadcaster kan nu ersätta många av de tidigare komplexa och kostsamma produktioner som krävdes för att producera professionella sändningar.
 
Appen gör det både enklare och billigare att producera livesändningar vilket kan nyttjas av allt ifrån VD:ar och fastighetsmäklare till butikskedjor som vill tillhandahålla videoshoppingtjänster utan att vara beroende av extern leverantör.
 
För Qbrick innebär Qbrick Broadcaster en mycket enklare on-boarding av kunder, vilket på sikt skapar en högre effektivitet och skalbarhet i den support som bolaget tillhandahåller, vilket bedöms leda till lägre kostnader. Appen skapar även möjligheter att nå ut till nya kategorier av kunder som vill livesstrema video, men som kanske tidigare inte gjorde detta på grund av en begränsad budget.
 
Att använda Qbrick Broadcaster innebär i dagsläget ingen extra kostnad för de kunder som använder tjänsten Qbrick Video Platform. Appen beräknas ändå leda till ökade intäkter för Qbrick genom det faktiska nyttjande av streaming och lagring av video som kunderna producerar genom appen.
 
Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
”Många av våra kunder samt potentiella kunder har uttryckt ett behov av att kunna använda Qbricks plattform för livestreaming på ett enklare sätt direkt från mobilen eller surfplattan. Vi tror därmed att lanseringen av Qbrick Broadcaster kan leda till att vi utökar vår kundbas och att den existerande kundbasen ökar sin användning av våra tjänster.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se