Qbrick lanserar besparingsprogram för att accelerera utvecklingen mot lönsam tillväxt

Qbrick AB (publ) initierar ett kostnadsbesparingsprogram mot bakgrund av lägre försäljning under det andra kvartalet. Besparingarna beräknas uppgå till 7-10 Mkr årligen och förväntas nå full effekt under år 2024. Målet är att accelerera utvecklingen mot lönsam tillväxt.

I Qbricks delårsrapport för andra kvartalet 2023 så stod det klart att nettoomsättningen för kvartalet var 12 % lägre än jämförbart kvartal 2022. Bolaget möter en större försiktighet på marknaden, som lett till längre försäljningscykler för koncernens SaaS-tjänster och till viss del även inom videoproduktionsområdet.

I rapporten kommunicerades också att den minskade försäljningen pekade på en förskjutning av det tidigare kommunicerade målet om att nå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar innan 2024, samt att styrelsen inlett en strategisk översyn av verksamheten i syfte att säkerställa det finansiella behovet.

Denna översyn har lett till att styrelsen idag beslutat om att initiera ett kostnadsbesparingsprogram som omfattar både rörliga och strukturella kostnader.

Åtgärderna innefattar såväl ökad produktivitet inom den operativa verksamheten som optimering av produktutveckling, administration, försäljning och marknadsföringsaktiviteter. Specifikt syftar programmet att leda till en reducering av personalstyrkan, vilket berör både anställda och konsulter. Målsättningen är också att få ned bolagets lokalkostnader för att anpassas till en mer trimmad organisation. Besparingsåtgärderna kommer inte påverka dotterbolaget Ritualens verksamhet.

Mer information om målsättningar för besparingsprogrammet, liksom fler detaljer kring omstruktureringskostnader, kommer att kommuniceras i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet som publiceras den 27 oktober.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com