Qbrick har slutfört förvärvet av Ritualen

Qbrick AB (publ) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av samtliga aktier i Ritualen AB, ett videoproduktionsbolag som är baserat i Stockholm, för en initial köpeskilling av 9,0 MSEK. Ritualen omsatte 6,4 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på 1,6 MSEK år 2021. Ritualen beräknas bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde för Qbrickkoncernen med start andra kvartalet 2022.

Ritualen stärker Qbricks kompetens inom avancerad videoproduktion och därmed koncernens helhetserbjudande av kompletta videotjänster med hög lönsamhet. Ritualen kommer fortsätta verka under sitt eget varumärke som ett helägt dotterbolag och bolagets VD Petter Edelswärd har tagit plats i Qbricks koncernledning. Omsättning i Ritualen AB uppgick under 2021 till 6,4 MSEK och rörelseresultatet till 1,6 MSEK med positiv tillväxt. Den initiala köpeskillingen uppgick till 9,0 MSEK varav 3,0 MSEK betalades kontant och 6,0 MSEK betalades i nyemitterade Qbrick-aktier. En tilläggsköpeskilling kan komma att betalas ut under våren 2025 enligt en earn-out modell med överenskomna finansiella mål.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
”Det är med glödje jag nu i och med slutförandet av förvärvet välkomnar Ritualen, dess sju anställda och många fantastiska kunder till Qbrickkoncernen. Den strategiska logiken i att vi går ihop är tydlig med stora synergier åt båda håll. Ritualen stärker Qbricks helhetserbjudande med högkvalitativ videoproduktion och deras kunder kan samtidigt dra nytta av Qbricks tekniska videoplattformstjänster, inte minst inom områden som live streaming och interaktiv video. Vi är bara i början på vår resa ihop. I och med detta förvärv accelererar vi utvecklingen gentemot att bli den ledande helhetsleverantören på enterprise-marknaden för videotjänster”

Petter Edelswärd, VD för Ritualen, kommenterar:
”Plötsligt så hittar man bara det där samarbetet som känns 100% rätt! Att Qbrick förvärvar Ritualen känns helt självklart. Med Ritualens toppkompetens inom film, och Qbricks innovativa tekniska plattform, så känns det som om inget är omöjligt. Ritualen har alltid strävat efter att producera det absolut bästa inom videoproduktion, med allt från In-game cinematics för AAA-spel, till brandfilmer åt internationella storföretag, och nu kan vi ta det till en ny nivå tillsammans med Qbrick. Utsikterna är goda, planerna är många, detta kommer helt enkelt att bli fantastiskt, inte bara för oss, utan framför allt för våra kunder!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se