Qbrick förvärvar Ritualen och stärker sin position på Enterprise-marknaden

Qbrick AB (publ) har ingått överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Ritualen AB, ett videoproduktionsbolag som är baserat i Stockholm och är fokuserat på 2D/3D animationer, reklamfilmer och videokommunikation för företag. Ritualen kommer att stärka Qbricks kompetens inom avancerad videoproduktion och samtidigt stärka koncernens erbjudande inom videoplattformstjänster. Den initiala köpeskillingen uppgår till 9,0 MSEK varav 3,0 MSEK betalas kontant och 6,0 MSEK betalas i nyemitterade Qbrick-aktier. En tilläggsköpeskilling kan komma att betalas ut under våren 2025 enligt en earn-out modell med överenskomna finansiella mål. Konsolideringen av Ritualen beräknas ske från 1 juni 2022 och förväntas bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde för koncernen.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
”Vi är oerhört glada över att kunna presentera detta spännande förvärv och vi hälsar Ritualen och dess anställda varmt välkomna till Qbrick. Vi har identifierat tydliga synergier mellan bolagen – Ritualen kommer stärka koncernens kompetens inom videoproduktion och kan samtidigt dra nytta av Qbricks tekniska videoplattformstjänster. Tillsammans kommer vi leverera videotjänster i världsklass till våra kunder.”

Petter Edelswärd, VD för Ritualen, kommenterar:
”Det känns verkligen spännande att bli en del av Qbrick. Qbrick, med sin ledande streamingplattform och Ritualen, med en förmåga att producera högkvalitativt innehåll, kan tillsammans realisera viktiga synergier. Jag ser fram emot vår fortsatta resa.”

Bakgrund och motiv
Ritualen AB är ett videoproduktionsbolag som grundades 2016. Ritualen säljer videoproduktioner och producerar 2D/3D-animationer, reklamfilmer, företagsinterna filmer, filmer för sociala medier, TV-sändningar och stillbilder. Bolaget är baserat i Stockholm och har idag sex anställda. Omsättning i Ritualen AB uppgick under 2021 till 6,4 MSEK och EBIT till 1,6 MSEK med positiv tillväxt.

Qbrick tillhandahåller en SaaS-baserad mjukvarulösning för video med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Med förvärvet av Ritualen stärker Qbrick sin förmåga att skapa och redigera video, samtidigt som Ritualen kan dra nytta av Qbricks SaaS-plattform och kompetens inom interaktiv video.

Ritualen blir ett dotterbolag till Qbrick AB och kommer att fortsätta verka under sitt eget varumärke. Ritualens VD Petter Edelswärd kommer samtidigt att ingå i Qbricks koncernledning.

Villkor och köpeskilling
Den initiala köpeskillingen uppgår till 9,0 MSEK, varav 3,0 MSEK betalas kontant och resterande 6,0 MSEK betalas genom nyemitterade Qbrick-aktier. Totalt 3 000 000 Qbrick-aktier kommer att emitteras som del av ersättningen, till stängningskursen för Qbrick-aktien per 11 maj 2022, motsvarande 1,99 SEK/aktie.

Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om ca 6,6%.

En tilläggsköpeskilling kan komma att betalas under våren 2025 enligt en earn-out modell med överenskomna finansiella mål.

Konsolideringen av Ritualen beräknas ske från 1 juni 2022 och förväntas bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde för koncernen.

Slutförande av transaktion
Transaktionen väntas slutföras under andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se