Qbrick förlänger videoplattformsavtal med Danske Bank

Qbrick AB (publ) har idag, genom sitt helägda dotterbolag i Danmark (Qbrick ApS), utökat och förlängt sitt samarbetsavtal med Danske Bank. Avtalet omfattar Qbricks SaaS-tjänst för videoplattform vilket gör det möjligt att filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video, förinspelade videoklipp samt interaktiv video. Avtalet gäller för Danske Banks alla verksamheter över hela Norden och Baltikum och har förlängts med två år. Det totala värdet uppgår till minst ca 2,5 MSEK.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar: 
 
"Vi är oerhört glada över att få fortsatt förtroende från Danske Bank som är en kund med höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Vi är två bolag som båda har ett starkt fokus på service och vi har gemensamma ambitioner om att löpande vidareutveckla kunderbjudandet bland annat med hjälp av interaktiv video. Förlängningen av avtalet är ett bevis på att vår videoplattform är ett av marknadens mest effektiva verktyg för att engagera både personal och kunder”. 
 
 
Om Danske Bank 
Danske Bank är en nordisk storbank med global verksamhet och starka lokala rötter. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Danske Bank etablerades i Sverige 1997 och erbjuder idag ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Danske Bank har en tydlig tillväxtambition i Sverige och levererar flexibla digitala lösningar och rådgivning för mer komplexa behov. Besök danskebank.se, twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige för mer information. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se