Qbrick förlänger avtalet om att leverera finansiella videotjänster till Precise Biometrics

Qbrick AB (publ) har tecknat ett avtal med digitala utvecklingsbyrån revvr om att leverera interaktiv video till Precise Biometrics AB i samband med ytterligare fyra delårsrapporter. Avtalet stärker Qbricks ställning inom videotjänster på marknaden för finansiell kommunikation.

Qbrick har, inom ramen för tidigare kommunicerad satsning på produktutveckling, tagit fram ett specifikt erbjudande för att hjälpa noterade och onoterade företagskunder och deras konsultbyråer att höja nivån på sin finansiella kommunikation med hjälp av interaktiv video.

Precise Biometrics är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise har två affärsområden; Digital Identity och Algo, och verkar från sina kontor i Lund, Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina. Precise är noterat på Nasdaq Stockholm.

I samband med att Precise Biometrics inledde en översyn av bolagets IR-kommunikation i syfte att öka synligheten och förståelsen på aktiemarknaden för bland annat bolagets breddade inriktning på nya vertikaler så anlitades revvr. Precise Biometrics blev därefter en av de första pilotkunderna att, inom ramen för en ny IR-plan, nyttja Qbricks tjänster kring bolagets delårsrapporter för första och andra kvartalet 2023.

I och med det nya avtalet kommer Precise Biometrics genom samarbetet med revvr att fortsätta använda Qbricks interaktiva videolösning för ytterligare fyra delårsrapporter till, med möjlighet till ytterligare förlängning därefter.

Patrick Höijer, VD, Precise Biometrics kommenterar:
”Precise Biometrics arbetar aktivt med att kommersialisera bolagets världsledande teknologi för biometrisk identifiering. En del i det är att öka bolagets visibilitet och förståelse för marknadspotentialen. Qbricks innovativa interaktiva videolösningar har visat sig vara ett värdefullt verktyg i vår kommunikation med aktiemarknaden och andra intressenter. Fokus för bolaget är nu att vinna nya affärer, skapa aktieägarvärde och bidra till både nöjda kunder och medarbetare. Vi ser fram emot att fortsätta använda Qbricks lösningar som en del av vår löpande kommunikation mot marknaden.”

Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommenterar:
”Det är glädjande att Precise Biometrics, som är en av de första börsnoterade bolagen i vårt pilotprogram för vår nya interaktiva videoprodukt utvecklad för finansiell kommunikation, nu väljer att förlänga avtalet med oss. Vår kundbas av ledande noterade bolag som använder våra tjänster för finansiell kommunikation växer stadigt. Jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Precise Biometrics i samband med deras kommande kvartalsrapporter och samtidigt trimma in produkten och överträffa deras förväntningar.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com