Qbrick förlänger avtalet med Nordisk Bergteknik om att leverera finansiella videotjänster

Qbrick AB (publ) har tecknat ett 12 månaders avtal med Nordisk Bergteknik om att bistå bolaget med interaktiv video i samband med ytterligare fyra delårsrapporter. Avtalet stärker Qbricks ställning inom videotjänster på marknaden för finansiell kommunikation.

Qbrick har, inom ramen för tidigare kommunicerad satsning på produktutveckling, tagit fram ett specifikt erbjudande för att stödja noterade och onoterade företagskunder som vill höja nivån på sin finansiella kommunikation med hjälp av interaktiv video.

Nordisk Bergteknik är en av de första kunderna att nyttja Qbricks tjänster för detta ändamål i samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022, som presenterades den 16 november i fjol.

I och med det nya avtalet kommer Nordisk Bergteknik att använda Qbricks interaktiva videolösning i samband med fyra delårsrapporter till, med start vid bolagets Q4 och helårsrapport 2022, som kommer presenteras den 16 februari 2023.

Nordisk Bergtekniks IR-chef Niklas Alm kommenterar:
”Att använda video för att nå igenom bruset och skapa förtroende för bolaget och dess ledning på kapitalmarknaden blir allt viktigare. Mottagandet som vi fått av den interaktiva videon som vi gjorde med Qbrick förra året har varit väldigt positivt. Genom att testa nya kanaler med interaktiv video, kan vi på ett än mer tydligt sätt nå en allt större målgrupp i samband med kommande rapporter och leverera ännu mer effektiv IR-kommunikation framöver.”

Qbricks VD Fredrik Fagerlund kommenterar:
”Det är glädjande att en av de första börsnoterade kunderna som vi haft för vår nya produkt utvecklad för finansiell kommunikation nu väljer att förlänga avtalet med oss. Det ser vi som en tydlig signal på att vår teknik lämpar sig väl för ändamålet. Det finns en stor potential här, med över 1000 noterade bolag bara på svenska marknadsplatser. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Nordisk Bergteknik i samband med deras kommande kvartalsrapporter, trimma in produkten och överträffa deras förväntningar.”

Affären har en begränsad inverkan på Qbricks totala finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
Wildeco