Qbrick AB (publ) erhåller villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Qbrick AB (publ) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 16 juni 2021.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:

”Det villkorade godkännandet är en viktig milstolpe för Qbrick. Noteringen gör det möjligt för en bredare krets att vara med och investera i en av videobranschens ledande aktörer. Samtidigt får vi möjlighet att skala upp bolagets tillväxtplaner.”

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Om aktien
Handelsplats: NGM Nordic SME förutsatt godkänd ansökan
Planerad första dag för handel: 16 juni 2021
ISIN-kod: SE0015962105
Kortnamn: QBRICK
 
Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick (publ) är ett svenskt företag som sedan år 1999 tillhandahåller system för säker streaming media, d.v.s. streaming av video, ljud och applikationer över internet. Företaget levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken företag och organisationer kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Det Qbrick tillhandahåller benämns inom branschen som en “SaaS end-to-end video solution” (Qbricks “SaaS-tjänst”).  All video anpassas också automatiskt för att kunna spelas upp på datorer, mobiltelefoner, surfplattor och TV. Qbrick-koncernen är med sina dotterbolag i Norge, Danmark och Finland den ledande nordiska leverantören av en ”SaaS end-to-end video solution”.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com