Qbrick har en lång historik som etablerad aktör på den svenska marknaden med ett antal stora och välrenommerade aktörer som kunder sedan starten 1999. Verksamheten har utvecklats kontinuerligt och har under åren byggt upp ett omfattande tekniskt kunnande, marknadskunskap och expertis inom området.

Qbrick grundades 1999 och förvärvades 2011 av franska TDF då bolaget även bytte namn till Arkena AB. 2016 köpte den EQT-ägda internetleverantören IP-Only Arkena AB och namnändrade då till IP-Only Qbrick. 2018 förvärvades bolaget av den nuvarande ägarkonstellationen.

Under första delen av 2019 integrerades den då nyligen förvärvade bolagsgruppen Campoli Sweden AB som inkluderade Ucast Sweden AB och Vidcom Sweden AB. Förvärvet syftade primärt på Ucast som hade utvecklat ett onlineverktyg för redigering av video. Verksamheterna i Qbrick och Ucast har slagits ihop och tjänsterna erbjuds via Qbrick AB (publ).

Förvärvet av Campoli genomfördes i syfte att stärka kunderbjudandet med ett komplett redigeringsverktyg. Detta var ett led i strategin att förflytta sig uppåt i värdekedjan och ta till vara på och öka vikten av lönsamma delar med högre marginal och därigenom migrera från volymprodukter och tjänster med låg marginal men med stora krav på kapitalinvesteringar.

Qbrick har sedan start utvecklats kontinuerligt och varit ett livskraftigt bolag med lönsamma produkter och tjänster. Med nuvarande fokus och inriktning behöver Qbrick heller inte längre konkurrera med kapitalkrävande infrastruktur eller lågmarginalprodukter. Denna kapacitet kan med fördel tillhandahållas av andra aktörer. Qbrick köper idag stora volymer fiberkapacitet av etablerade aktörer istället för att konkurrera med dem på ett område med låga marginaler och kapitalkrävande investeringar.

Qbrick-history-image