Qbrick AB (publ) är ett svenskt företag som sedan år 1999 tillhandahåller system för säker strömmande media, d.v.s. streaming av video, ljud och applikationer över internet. Företaget levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken företag och organisationer kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick möjliggör för företag och organisationer att skapa och hantera video för att på ett modernt sätt engagera personal, konsumenter och kunder genom kundspecifika videor som t.ex. interaktiv videoshopping.