Malmö Stad återkallar tilldelningsbeslut

Qbrick AB (publ) har tidigare meddelat att bolaget fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. Tilldelningsbeslutet gällde bolagets videoplattform och andra funktioner för intern och extern kommunikation. Staden har nu beslutat att återkalla tilldelningsbeslutet med motiveringen att det skett ett fel i utvärderingen.

Den 10 januari 2022 meddelade Malmö Stad att Qbrick blivit preliminärt fått ett tilldelningsbeslut gällande en upphandling som utförts av staden. Tilldelningsbeslutet överklagades sedan den 21 januari 2022. Det föreslagna avtalet gällde initialt 4 år med ett uppskattat ordervärde om 7,9 MSEK.
 
Malmö Stad kommer meddela nytt beslut när ny prövning gjorts.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com  
Telefon: +46 76 526 20 38 
 
Om Qbrick 
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com 
 
Mentor  
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se