Med Qbrick kan företag och organisationer enkelt skapa och streama interaktiv video i form av tex. liveshopping, digitala event, livesändningar etc. Över 100 företagskunder använder idag plattformen varav Regeringskansliet, Swedbank och Stadium är några utav dem.

Idag dominerar streamade videoklipp internettrafiken globalt och år 2022 förväntas videoinnehåll stå för 82 % av all trafik. Pandemin har påverkat marknaden i stor utsträckning och förra året ökade tiden vi tittade på online videos från 1 till 4 timmar per dag. Företag och organisationer har hittat alternativa sätt att kommunicera och många evenemang har blivit virtuella.

Qbricks SaaS-lösningar riktar sig till kunder som ställer höga krav på professionell hantering, kontroll och publicering av videomaterial. Ägandeskapet av materialet behålls och användaren får tillgång till enkla analysverktyg och värdefulla data. Verktyget gör det också möjligt för organisationer och företag att leva upp till lagstiftning om digital tillgänglighet genom automatisk översättning och textning.

Qbrick hade återkommande abonnemangsintäkter (ARR) om 27,6 MSEK vid utgången av 2020. Bolaget hade under 2020 en nettoomsättning på 30,0 MSEK med ett rörelseresultat på 1,1 MSEK. Samtidigt har Qbrick under en lång period jobbat med att avveckla gamla tjänster med låg marginal för att öka lönsamheten, vilket dock inneburit en minskad nettoomsättning.