Ägare QBRICK Andel kapital och röster %
Tor-Björn Bengtsson (privat och genom bolag) 5,354,076 12.7
Jesper Slettenmark (privat och genom bolag) 5,022,483 11.9
Jörgen Svanlind (privat och genom bolag) 4,885,000 11.6
Stefan Hultberg (privat och genom bolag) 4,848,606 11.5
Tom Rössel 1,304,343 3.1
Acervo AB 1,197,000 2.8
National Sweden Holding AB 1,027,342 2.4
Artax Invest AB 1,000,008 2.4
Exirgruppen AB 999,999 2.4
Avanza 927,864 2.2
Summa topp 10 26,566,721 63.0
Övriga 15,586,885 37.0
Totalt 42,153,606 100.0

Källa: Holdings/Modular Finance – uppdaterad ägardata per 2021-09-30.