Ägare QBRICK Andel kapital och röster %
Jesper Slettenmark 6,710,425 16
Jörgen Svanlind 6,496,335 15
Tor-Björn Bengtsson 5,010,449 12
Stefan Hultberg 4,847,606 11
Tom Rössel 1,304,343 3
Acervo AB 1,197,000 3
Frank Elin AB 1,078,530 3
National Sweden Holding AB 1,027,342 2
Artax Invest AB 1,000,008 2
Anders Alsing 874,680 2
Summa topp 10 29,546,718 70
Övriga 12,606,888 30
Totalt 42,153,606 100

Källa: Holdings/Modular Finance – uppdaterad 2020-06-21.