Fredrik Fagerlund, VD
Fredrik Fagerlund, VD
VD sedan 2018.

Kommersiellt inriktad ledare med tjugo års erfarenhet från ledande positioner inom internationella IT-operatörer med särskilt fokus på fusion av organisationer, komplex försäljning och verksamhetsförändringar och innovation.

Eget och närståendes aktieinnehav: 125 000 st.

Niklas Hagelroth, CTO
Niklas Hagelroth, CTO
CTO sedan 2015.

M.Sc. Computer Science från Kungliga Tekniska Högskolan.

Erfaren CTO med lång erfarenhet av IT-industrin och mediatjänster.

Eget och närståendes aktieinnehav: 75 000 st.

Per-Olov Östberg, CFO
Per-Olov Östberg, CFO
CFO sedan 2021.

B.Sc. Business Administration, Göteborgs Universitet och studier i Finance and Business Controlling vid franska INSEAD i Fontainebleau.

Gedigen erfarenhet från ett flertal noterade företag, bl.a. H&D Wireless, Vertical Ventures, Arcane Crypto och Mavshack Movies.

Eget och närståendes aktieinnehav: 0 st.